Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
amplituda temperatury powietrza
amplituda temperatury powietrza

różnica między najwyższą i najniższą temperaturą powietrza z danego okresu pomiarowego

anomalie pogodowe
anomalie pogodowe

odstępstwo od typowych dla danego rejonu stanów pogody

atmosfera
atmosfera

gazowa powłoka otaczająca Ziemię, mieszaninę gazów wchodzących w skład atmosfery nazywamy powietrzem

albedo
albedo

określa stopień odbijania promieni słonecznych przez różne powierzchnie, jest stosunekiem promieniowania odbitego do padającego

cień opadowy
cień opadowy

zjawisko polegające na zmniejszeniu ilości opadów po stronie zawietrznej przeszkód terenowych, np. gór, wzniesień.

fale upałów
fale upałów

okresy o długości nie krótszej niż 5 dni, kiedy temperatura powietrza przekracza 30 stopni Celsjusza

klimat
klimat

ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji, charakterystyczny dla danego obszaru ogół zjawisk pogodowych

klimat kontynentalny
klimat kontynentalny

klimat, który kształtuje się w głębi lądu; wraz z oddalaniem się od morza wilgotność powietrza, zachmurzenie oraz opady stają się mniejsze; w strefie umiarkowanych szerokości geograficznych charakterystyczne dla tego klimatu są upalne lata, mroźne i suche zimy oraz duże amplitudy temperatury powietrza, zarówno dobowe, jaki i roczne

klimat morski
klimat morski

to klimat występujący w strefach oddziaływania mórz i oceanów, który charakteryzuje się: dużą wilgotnością powietrza, częstymi opadami oraz małymi rocznymi amplitudami temperatury powietrza a w strefie umiarkowanych szerokości geograficznych łagodną zimą i chłodnym latem

miejska wyspa ciepła
miejska wyspa ciepła

zjawisko polegające na występowaniu wyższych temperatur powietrza w mieście niż na otaczających go obszarach niezurbanizowanych

pogoda
pogoda

aktualny stan atmosfery, w danym miejscu i o określonym czasie

prądy morskie
prądy morskie

poziome ruchy wody morskiej, które powodują jej przemieszczanie w dużych ilościach na znaczne odległości i w określonym kierunku

stacja meteorologiczna
stacja meteorologiczna

miejsce, gdzie dokonuje się pomiarów oraz obserwacji meteorologicznych

troposfera
troposfera

warstwa atmosfery ziemskiej, która znajduje się najniżej; występuje w niej najwięcej zjawisk pogodowych; w troposferze odnotowuje się spadek temperatury wraz z wysokością