Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Podsumowanie

  1. Skorupa ziemska zbudowana jest z minerałów i skał. Minerały mają charakterystyczne właściwości i określony skład. Skały to naturalne skupiska jednego lub wielu minerałów.

  2. Ze względu na pochodzenie skały można podzielić na: magmowe, osadowe i przeobrażone.

  3. Skały magmowe powstają na skutek krzepnięcia materiału pochodzącego z wnętrza Ziemi. Przykładami są granit i bazalt.

  4. Skały osadowe powstają na skutek osadzania się okruchów innych skał lub szczątków organizmów lub w wyniku wytrącania związków chemicznych z roztworów. Przykładami są piasek, węgiel kamienny i wapień.

  5. Skały przeobrażone powstają, gdy skały magmowe lub osadowe pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia zmieniają swoje właściwości. Przykładami są gnejs i marmur.

  6. Skały można także podzielić ze względu na spoistość na luźne i lite. W skałach luźnych ziarna minerałów są luźno ułożone, w litych silnie do siebie przylegają.

  7. Na północy i w środkowej części Polski występują głównie skały luźne. Na wyżynach często są spotykane wapienie, łupki i piaskowce. Góry utworzone są z twardych skał, takich jak granit, marmur, gnejs i bazalt.

  8. Kamienie szlachetne to cenne, rzadko spotykane odmiany niektórych minerałów i skał, które ze względu na swoje walory estetyczne po oszlifowaniu mogą być używane w jubilerstwie. Przykładami są diament, szmaragd, rubin, szafir i topaz.

classicmobile
Ćwiczenie 1
R1cHLq48lIFFV1
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida