Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
kamienie szlachetne (jubilerskie)
kamienie szlachetne (jubilerskie)

wartościowe i rzadko spotykane, czyste, jednorodne i przezroczyste odmiany niektórych minerałów i skał

minerał
minerał

substancja o określonym składzie chemicznym powstała w przyrodzie w sposób naturalny; minerały skałotwórcze budują skały

skała
skała

naturalne skupisko jednego lub wielu minerałów

skały magmowe
skały magmowe

skały powstające w wyniku krzepnięcia płynnej substancji z wnętrza Ziemi, np. granit

skały osadowe
skały osadowe

skały powstałe w wyniku osadzania się okruchów innych skał lub szczątków organizmów lub w wyniku wytrącania związków chemicznych z roztworu wodnego; przykładem skały osadowej jest wapień

skały przeobrażone
skały przeobrażone

skały powstające we wnętrzu Ziemi i podlegające przemianie pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia; przykładem skały przeobrażonej jest gnejs

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida