Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Odzyskanie niepodległości i narodziny państwa polskiego spowodowały, że polscy pisarze znaleźli się w samym środku przemian społeczno‑politycznych. Szczególnie wyraźnie odpowiedział na tę sytuację Stefan Żeromski zarówno na polu działalności publicznej, jak i literackiej. Utwory powstałe po 1918 r. poświęcił kondycji społeczno‑politycznej odradzającej się Polski. Doniosłym tego przykładem jest zbiór reportaży Inter Arma, w których opisał działania zmierzające do odzyskania pierwotnych ziem polskich i obrony przed bolszewikami. W tekście Na probostwie w Wyszkowie gorzko skomentował działania Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski, będącego zalążkiem władzy komunistycznej w czasie wojny polsko‑bolszewickiej, a także postawę polskiej klasy politycznej skorumpowanej, zbiurokratyzowanej, obojętnej na losy obywateli. Inter Arma jest świadectwem zaangażowania społeczno‑politycznego Żeromskiego, który brał udział w wiecach plebiscytowych na Warmii i Mazurach oraz działał w Towarzystwie Przyjaciół Pomorza na rzecz praw Kaszubów.
Żeromski posłużył się w pochodzących z tego zbioru reportażach stylem publicystycznym. Jego najważniejszymi wyznacznikami są:

  • mniej lub bardziej rygorystycznie zachowywana oficjalność wypowiedzi;

  • sugestywność tekstu: stosowanie słownictwa o charakterze emocjonalnym, subiektywnym, dobitnych sformułowań, słownictwa wartościującego, dopuszczalne środki artystyczne;

  • puentowanie faktów, stawianie pytań;

  • wykorzystanie wyrazów i zwrotów zaczerpniętych z mowy potocznej, idiomów;

  • dopuszczalne występowanie wyrażeń i zwrotów stereotypowych oraz słownictwa modnego, wyrazów obcych.

ma6a8b047b18fab8a_1530859023196_0
classicmobile
Ćwiczenie 1
RUKJU378JmcpE1
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida