Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Cud nad Wisłą
Cud nad Wisłą

potoczna nazwa Bitwy Warszawskiej; decydującego starcia w czasie wojny polsko‑bolszewickiej 1919‑1921, w której Wojsko Polskie starło się z Armią Czerwoną

mca78c76a5aed1281_1524225485366_0
Feliks Dzierżyński
Feliks Dzierżyński

sowiecki działacz partyjny i państwowy o polskich korzeniach zwany Krwawym Feliksem i Czerwonym Katem, patologiczny sadysta i morderca, twórca i szef tajnej policji CzeKa; w czasie wojny polsko – bolszewickiej członek Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski, zalążka władzy komunistycznej w Polsce

mca78c76a5aed1281_1524225493254_0
Feliks Kon
Feliks Kon

polski publicysta i działacz komunistyczny; od 1917 r. działacz partii bolszewickiej w Związku Sowieckim; w czasie wojny polsko –bolszewickiej członek Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski, zalążka władzy komunistycznej w Polsce

mca78c76a5aed1281_1524225498892_0
Inter Arma
Inter Arma

zbiór reportaży Stefana Żeromskiego z okresu wojny polsko‑bolszewickiej, wydany w 1920 r.; w jego skład wchodzą reportaże: Francja, Iława – Kwidzyn – Malbork, Towarzystwo Przyjaciół Pomorza, Na probostwie w Wyszkowie, Sambor i Mestwin

mca78c76a5aed1281_1524225505898_0
Józef Haller
Józef Haller

generał broni Wojska Polskiego, komendant Legionów Polskich w czasie I wojny światowej; w czasie wojny polsko – bolszewickiej dowodził Frontem Północnym

mca78c76a5aed1281_1524225514856_0
Julian Marchlewski
Julian Marchlewski

publicysta i działacz komunistyczny ; w 1920 r. stanął na czele Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski w Białymstoku

mca78c76a5aed1281_1524225521384_0
publicystyka
publicystyka

(łac. publicus – powszechny, społeczny) dziedzina piśmiennictwa omawiająca aktualne problemy życia społecznego, politycznego, kulturalnego; jej zamiarem jest oddziaływanie na opinię publiczną, obejmuje małe formy pisarskie: artykuły, reportaże, felietony i korespondencje

mca78c76a5aed1281_1524225529246_0
reportaż
reportaż

(łac. reporto – donoszę) gatunek prozy publicystycznej stanowiącej żywy opis zdarzeń i faktów znanych autorowi z bezpośredniej obserwacji, praprzodkiem reportażu jest plotka

mca78c76a5aed1281_1524225536070_0
sołdat
sołdat

pogardliwie o żołnierzu, szczególnie rosyjskim; żołdak

mca78c76a5aed1281_1524225550240_0
Stefan Żeromski
Stefan Żeromski

pisarz, publicysta, działacz społeczny; jeden z najwybitniejszych prozaików przełomu XIX i XX w.; bywał nazywany “sumieniem polskiej literatury”; autor powieści, m.in. Przedwiośnia i Ludzi bezdomnych, zbioru reportaży Inter Arma, zbiorów opowiadań

mca78c76a5aed1281_1524225559856_0
Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski
Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski

organ władzy cywilnej na ziemiach polskich z siedzibą w Białymstoku, został utworzony przez polskich komunistów w czasie wojny polsko‑bolszewickiej 1919–20; na jego czele stał Julian Marchlewski; w jego skład wchodzili także m.in. Feliks Dzierżyński i Feliks Kon, wydali oni Manifest do polskiego ludu roboczego miast i wsi, w którym zapowiedzieli powołanie polskiej republiki radzieckiej, nacjonalizację ziemi obszarniczej i fabryk, oddzielenie Kościoła od państwa

mca78c76a5aed1281_1524225566100_0
wojna polsko‑bolszewicka
wojna polsko‑bolszewicka

wojna toczona między Polską a sowiecką Rosją w latach 1919‑1921; rozpoczęła się marszem wojsk armii radzieckiej na Białoruś i Litwę; decydującym starciem była Bitwa Warszawska zwana Cudem nad Wisłą, zakończona w 1920 r. zwycięstwem Wojska Polskiego

mca78c76a5aed1281_1524225572544_0
wywołaniec
wywołaniec

daw. wygnaniec, banita

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida