Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Podsumowanie

  1. Algorytm to sposób postępowania prowadzący do rozwiązania problemu. Stosujesz algorytmy na co dzień (wiele czynności jest algorytmicznych). Używasz ich też do komunikacji z komputerem.

  2. Każdy algorytm można przedstawić w postaci listy kroków, czyli skończonego ciągu precyzyjnych i jasno określonych instrukcji, oraz w postaci schematu blokowego, czyli połączonych ze sobą bloków, z których każdy zawiera opis jednej instrukcji.

  3. Instrukcje, które mają być wykonane kilkukrotnie, warto ująć w tak zwany blok instrukcji i użyć polecenia „powtórz”. Dzięki temu zapis algorytmu będzie przejrzysty i czytelny.

  4. Bardzo ważnym zagadnieniem w algorytmice jest optymalizacja. Ma ona na celu zwiększenie szybkości działania algorytmu i zmniejszenie wykorzystania przez niego pamięci komputera.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida