Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
algorytm
algorytm

skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego zadania (sposób postępowania prowadzący do rozwiązania problemu)

algorytmika
algorytmika

dział informatyki zajmujący się badaniem algorytmów

blok instrukcji (instrukcja blokowa)
blok instrukcji (instrukcja blokowa)

wydzielona część algorytmu służąca do grupowania kilku instrukcji składowych

iteracja (pętla)
iteracja (pętla)

powtarzanie (najczęściej wielokrotne) tej samej instrukcji lub bloku instrukcji

lista kroków
lista kroków

przedstawienie algorytmu w punktach (krokach) zawierających opis wykonywanej czynności

optymalizacja algorytmu
optymalizacja algorytmu

działanie mające na celu poprawę wydajności algorytmu poprzez zwiększenie szybkości działania i zmniejszenie wykorzystania przez niego pamięci komputera (metoda wyznaczania najlepszego rozwiązania z punktu widzenia określonego kryterium jakości)

schemat blokowy
schemat blokowy

graficzne przedstawienie algorytmu za pomocą figur geometrycznych, zwanych blokami, połączonych strzałkami, które pokazują kolejność i sposób wykonania czynności