Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Podsumowanie

  1. W niektórych okresach dziejów naszej planety proces wymierania gatunków był szybszy. Szczególnie ważne dla rozwoju życia stało się wymieranie permskie i kredowe.

  2. Ważniejsze przyczyny współczesnego wymierania to: podział i likwidacja naturalnych siedlisk, introdukcja gatunków obcych, nadmierna eksploatacja naturalnych populacji oraz tępienie chwastów i szkodników.

  3. Ograniczenie zróżnicowania ekosystemów oraz pul genetycznych organizmów żywych wpływa negatywnie na wszystkie elementy środowiska, także na człowieka.

  4. Człowiek stara się przeciwdziałać wymieraniu gatunków poprzez ich czynną ochronę.

classicmobile
Ćwiczenie 1
RA9jXXPy1J4Xc1
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida