Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Podsumowanie

  1. Historyk zajmuje się badaniem i opisywaniem przeszłości.

  2. Archeolog bada życie człowieka na podstawie śladów jego działalności.

  3. Źródła historyczne są to wszelkie ślady działalności człowieka w przeszłości.

  4. Źródła dzielimy na materialne i niematerialne.

  5. Do źródeł materialnych zaliczamy:
    - źródła pisane np. kroniki, roczniki,listy, wspomnienia;
    - źródła niepisane np. szczątki naczyń, przedmioty codziennego użytku, dzieła sztuki, zamki, świątynie.

  6. Legendy, obyczaje, tradycje, wierzenia, pieśni zaliczamy do źródeł niematerialnych.

classicmobile
Ćwiczenie 1
R1G3F6rzkXLCt1
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static