Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Podsumowanie

  1. Polacy po utracie niepodległości musieli się przeciwstawiać procesowi rusyfikacji oraz germanizacji.

  2. Po kolejnych powstaniach państwa zaborcze nasiliły proces wynaradawiania.

  3. Polacy organizowali różne formy walki z rusyfikacją i germanizacją.

  4. W zaborze rosyjskim organizowano tajne nauczanie, broniono możliwości nauczania języka ojczystego w szkołach. Powstał tzw. „Uniwersytet Latający”, nieformalna szkoła wyższa.

  5. W zaborze pruskim z germanizacją walczono w sposób legalny.

    Rozwinęła się tam idea pracy organicznej, polegającej na podejmowaniu różnych form działalności zmierzającej do rozwoju kulturalnego i gospodarczego regionu.

  6. W drugiej połowie XIX wieku najwięcej swobód mieli mieszkańcy zaboru austriackiego. Galicja uzyskała ograniczoną samodzielność. W szkołach oraz w urzędach przywrócono język polski. Autonomia umożliwiała Polakom swobodny rozwój kultury oraz udział w polityce.

classicmobile
Ćwiczenie 1
RZOuRwzteVMNz1
Ćwiczenie podsumowuijące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static