Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
germanizacja
germanizacja

proces wynaradawiania poprzez narzucenie języka, kultury, administracji oraz obyczajów niemieckich

Kulturkampf
Kulturkampf

polityka niemiecka walki z Kościołem katolickim i ograniczanie jego wpływów w państwie; na terenie zaboru pruskiego Kulturkampf wiązał się z nasilającym się procesem germanizacji

pozytywizm
pozytywizm

kierunek w filozofii i literaturze zapoczątkowany w XIX wieku; głównym założeniem pozytywizmu jest opieranie się na wiedzy naukowej, którą można zdobyć przez doświadczenia i badania naukowe (pozytywiści za wzór stawiają nauki przyrodnicze)

praca organiczna
praca organiczna

działanie na rzecz rozwoju gospodarczego oraz kulturalnego ziem polskich; do najważniejszych instytucji działających w zaborze pruskim na rzecz pracy organicznej można zaliczyć: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Spółkę Akcyjną Bazar

praca u podstaw
praca u podstaw

idea, która zakładała szerzenie edukacji oraz podnoszenie świadomości narodowej wśród najuboższych, którzy stanowili najliczniejszą grupę społeczeństwa

rusyfikacja
rusyfikacja

proces wynaradawiania poprzez narzucenie języka, kultury, administracji oraz obyczajów rosyjskich