Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
germanizacja
germanizacja

proces wynaradawiania poprzez narzucenie języka, kultury, administracji oraz obyczajów niemieckich

Kulturkampf
Kulturkampf

polityka niemiecka walki z Kościołem katolickim i ograniczanie jego wpływów w państwie; na terenie zaboru pruskiego Kulturkampf wiązał się z nasilającym się procesem germanizacji

pozytywizm
pozytywizm

kierunek w filozofii i literaturze zapoczątkowany w XIX wieku; głównym założeniem pozytywizmu jest opieranie się na wiedzy naukowej, którą można zdobyć przez doświadczenia i badania naukowe (pozytywiści za wzór stawiają nauki przyrodnicze)

praca organiczna
praca organiczna

działanie na rzecz rozwoju gospodarczego oraz kulturalnego ziem polskich; do najważniejszych instytucji działających w zaborze pruskim na rzecz pracy organicznej można zaliczyć: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Spółkę Akcyjną Bazar

praca u podstaw
praca u podstaw

idea, która zakładała szerzenie edukacji oraz podnoszenie świadomości narodowej wśród najuboższych, którzy stanowili najliczniejszą grupę społeczeństwa

rusyfikacja
rusyfikacja

proces wynaradawiania poprzez narzucenie języka, kultury, administracji oraz obyczajów rosyjskich