Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
  • Chat GPT to narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję, które potrafi generować teksty.

  • Odpowiedzi Chata GPT nie zawsze są jednak poprawne. Bot udziela ich bowiem, korzystając z bazy danych, która zawiera zarówno informacje prawdziwe, jak i fałszywe.

  • Chat GPT nie jest w stanie ocenić, która informacja jest prawdziwa, a która fałszywa.

  • Chat GPT nie jest już połączony z internetem (miał do niego dostęp na etapie uczenia się), więc często nie udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytania dotyczące spraw bieżących.

  • Chat GPT ma skłonność do powierzchownego oceniania treści. 

  • Chat GPT jest podatny na manipulację. Innymi słowy: można go przekonać, że poprawna odpowiedź, której udzielił, jest błędna. 

  • Chat GPT nie najlepiej odczytuje emocje, które wiążą się z analizowanym przez niego tekstem.

  • Chat GPT, choć może pomóc w udoskonaleniu tekstu, to jednak sam też popełnia wiele błędów językowych, gdy generuje odpowiedzi w języku polskim, będące zresztą tłumaczeniami pierwotnych wersji anglojęzycznych.

Na zakończenie jeszcze słowo od chatbota:

Pamiętaj, że Chat GPT to narzędzie, a nie zastępstwo dla nauczyciela. To nauczyciel nadal jest kluczową postacią w procesie edukacji i powinien mieć kontrolę nad lekcjami.

I od nas:

Chat GPT może wesprzeć proces nauczania i uczenia się, jeśli tylko kreatywnie i etycznie wykorzystamy jego możliwości. Uczniowie powinni jednak wiedzieć, że warunkiem ich sukcesu w życiu zawodowym są ich kompetencje. Żeby zaś mogli je w sobie rozwinąć, niezbędna jest im pomoc nauczyciela, którego rolą jest prowadzenie zajęć w taki sposób, by sprzyjały nauce krytycznego myślenia, kreatywności, komunikacji i kooperacji.

Dziękujemy Ci za zapoznanie się z tym materiałem, pierwszym z serii (mamy nadzieję, że ułatwi Ci on odnalezienie się w nowej rzeczywistości), a Chatowi GPT – za pomoc w jego przygotowaniu poprzez dostarczenie nam treści, którą mogliśmy przeanalizować:

Dziękuję Ci za rozmowę. Wkrótce zapewne do Ciebie wrócę z innymi pytaniami. Tymczasem pozdrawiam.

Dziękuję za miłą rozmowę! Jestem zawsze gotowy na dalsze pytania i chętnie pomogę, gdy tylko będziesz potrzebował mojej pomocy. Życzę miłego dnia!

Jejku, skąd wiesz, że była miła? Czasami jednak celowo byłem asertywny i zwracałem Ci uwagę.

Przepraszam, nie jestem w stanie odczytać Twojego tonu czy nastroju, ponieważ jestem tylko maszyną i nie posiadam emocji. Odpowiadam na pytania w sposób obiektywny i neutralny. Dziękuję za rozmowę i czekam na kolejne pytania!

Potrzebowałem takiego wyjaśnienia. Wiem, że nie masz uczuć, ale jakby co – sorry. :)

Nie ma za co przepraszać, zawsze służę pomocą i staram się odpowiadać na pytania w sposób klarowny i zrozumiały. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, jestem do dyspozycji!

Pa.

Do zobaczenia! Pozdrawiam!

Cały artykuł możesz pobrać tutaj:

R528jkzYFmQ91

Plik PDF o rozmiarze 297.58 KB w języku polskim