Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Podsumowanie

Niniejsza lekcja pokazała Ci, w jaki sposób można badać zmiany zachodzące podczas topnienia i krzepnięcia wody.

Zapamiętaj kilka ważnych informacji:

  1. Substancje obecne w przyrodzie mogą występować w trzech podstawowych stanach skupienia.

  2. Procesy prowadzące do zmiany tych stanów to topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, sublimacja i resublimacja.

  3. Proces topnienia polega na zmianie stanu skupienia ze stałego w ciekły.

  4. Proces krzepnięcia polega zmianie stanu skupienia z ciekłego w stały.

  5. Podczas procesu topnienia ciało pobiera ciepło z otoczenia.

  6. Podczas procesu krzepnięcia ciało oddaje ciepło do otoczenia.

  7. Ciała stałe o budowie krystalicznej (jak np. lód) mają określoną temperaturę topnienia. Przez cały czas trwania procesu topnienia temperatura ta jest stała.

  8. Woda krzepnie, a lód topnieje w temperaturze 0°C.

classicmobile
Ćwiczenie 1
RKIzqxlUpYoYG1
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida