Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
krzepnięcie
krzepnięcie

zjawisko zmiany stanu skupienia ciała z ciekłego na stały; jest to przemiana odwrotna do zjawiska topnienia

topnienie
topnienie

zjawisko polegające na zmianie stanu skupienia ciała ze stałego w ciekły; zachodzi w stałej temperaturze, nazywanej temperaturą topnienia, która jest charakterystyczna dla danej substancji