Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Podsumowanie

  1. Wody słodkie występują na powierzchni Ziemi pod postacią wód stojących i płynących. Wyróżniamy wśród nich naturalne i sztuczne zbiorniki (wody stojące) oraz cieki wodne (wody płynące).

  2. Do wód stojących zaliczamy: naturalne i sztuczne jeziora, stawy oraz bagna.

  3. Wśród wód płynących wyróżniamy cieki naturalne (rzeki, potoki, strumienie) oraz cieki sztuczne, czyli kanały śródlądowe i rowy melioracyjne.

  4. W Polsce wyróżniamy następujące typy jezior: polodowcowe – powstałe w wyniku działania lodowca, rzeczne – tworzące się najczęściej w zakolach rzeki oraz przybrzeżne, które powstały w sąsiedztwie morza.

  5. Większość jezior w Polsce to jeziora polodowcowe, powstałe w zagłębieniach terenu pozostawionych przez lodowiec.

  6. Największe polodowcowe jeziora występują na Pojezierzach Pomorskim i Mazurskim.

  7. Największe sztuczne jezioro zaporowe w Polsce to jezioro Solińskie. Mieszkańcy okolicznych miejscowości i turyści chętnie uprawiają na nim żeglarstwo i windsurfing. Jezioro Solińskie to także zbiornik z największą zaporą w Polsce, poniżej której znajduje się elektrownia wodna.

m52c6e1097ebf1e9d_1531915941012_0
classicmobile
Ćwiczenie 1
RG07Xt03MKFqz1
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida