Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
bagno
bagno

porośnięty roślinnością obszar, na którym stale lub okresowo znajduje się woda

ciek wodny
ciek wodny

wszystkie rodzaje wód powierzchniowych, które płyną w wyżłobionych, podłużnych zagłębieniach terenu; przykładem cieku wodnego jest rzeka

jezioro
jezioro

naturalny zbiornik wodny powstały w zagłębieniu terenu, którego dno nie przepuszcza wody

kanał śródlądowy
kanał śródlądowy

woda płynąca w zagłębieniu terenu wybudowanym przez człowieka; kanały najczęściej łączą rzeki lub jeziora, tworząc drogi wodne, którymi mogą pływać statki i barki

lądolód
lądolód

powierzchnia lądu pokryta grubą warstwą lodu

lodowiec
lodowiec

wolna płynąca masa lodu, powstała z nagromadzonego w dużych ilościach śniegu, który w skutek ciągłego topnienia i zamarzania zamienił się w lód

potok
potok

niewielki, naturalny ciek wodny płynący po terenie o znacznym nachyleniu

rów melioracyjny
rów melioracyjny

biegnące wzdłuż dróg lub między polami uprawnymi sztuczne zagłębienie terenu , które ma na celu odprowadzenie nadmiaru wód, a przez to zabezpieczenie terenów zagrożonych zalaniem podczas wiosennych roztopów lub powodzi

rzeka
rzeka

woda płynąca po powierzchni lądu w podłużnym wyżłobionym szerokim korycie, płynąca od źródła do ujścia (np. do innej rzeki, morza lub oceanu)

staw
staw

najczęściej sztuczny zbiornik wodny, utworzony przez człowieka, głównie w celu prowadzenia hodowli ryb

strumień
strumień

niewielki, naturalny ciek wodny płynący po terenie o niewielkim nachyleniu

zbiornik retencyjny
zbiornik retencyjny

sztuczny zbiornik wodny, zwany również sztucznym jeziorem, który powstał poprzez zatamowanie wody w rzece przy użyciu zapory; przykładem zbiornika retencyjnego jest jezioro Solińskie, znajdujące się w na południu Polski, w pobliżu miejscowości Solina

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida