Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Podsumowanie

  1. Fragment cząsteczki DNA, zawierający informację dotyczącą budowy określonego białka, to gen. Dane zapisane w genach każdego organizmu określamy mianem informacji genetycznej.

  2. Informacja genetyczna jest zawarta w sekwencji, czyli kolejności nukleotydów w DNA.

  3. Kod genetyczny to reguła, według której informacja genetyczna, zawarta w sekwencji nukleotydów DNA jest „tłumaczona” na rodzaj
    i kolejność aminokwasów w białkach.

  4. Kod genetyczny jest: trójkowy, jednoznaczny, uniwersalny oraz zdegenerowany. Są to jego cechy charakterystyczne.

  5. Budowa łańcucha białkowego decyduje o właściwościach białka. Właściwości białek zaś decydują o cechach danego organizmu.

classicmobile
Ćwiczenie 1
R15fKwB2nOpfC1
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida