Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Podsumowanie

1. Migracja ludności to naturalne zjawisko polegające na przemieszczaniu się ludności w celu zmiany miejsca zamieszkania.

2. Emigracja to odpływ ludności z kraju pochodzenia, natomiast przyjazd i osiedlenie się w nowym kraju nazywa się imigracją.

3. Do wymiarów migracji zaliczamy: czas trwania, regularność, zasięg, powody.

4. Przyczyną składania wniosków o azyl polityczny najczęściej są konflikty zbrojne stwarzające zagrożenie dla życia.

5. Obecnie liczba emigrantów zwiększa się ponieważ maleją koszty podróży, a liczba miejsc pracy w wielu zamożnych krajach wzrasta ze względu na starzenie się społeczeństwa.

classicmobile
Ćwiczenie 1
R12rHY16tz5dA1
Ćwicznie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida