Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Podsumowanie

 1. Parki narodowe to naturalne obszary objęte ochroną ze względu na wyjątkowe formy krajobrazu oraz gatunki zwierząt, roślin i grzybów zagrożonych wyginięciem.

 2. Poza parkami narodowymi formami ochrony środowiska naturalnego są: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, użytki ekologiczne.

 3. Funkcje parków narodowych to: ochrona przyrody, ochrona reliktów, poznawcza i edukacyjna.

 4. Wyróżniamy pięć grup parków narodowych: nadmorskie, pojezierne, nizinne, wyżynne, górskie.

 5. Główne zasady panujące w parkach narodowych to:

  • poruszaj się wyłącznie w ciągu dnia i tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych;

  • nie niszcz i nie zbieraj roślin w tym owoców runa leśnego, które do niego należą;

  • nie chwytaj i nie płosz zwierząt mieszkających w lesie;

  • rowerem poruszaj się wyłącznie po wyznaczonych drogach;

  • sporty uprawiaj tylko na wyznaczonych do tego celu terenach;

  • zachowaj ciszę, nie krzycz, nie śpiewaj, nie używaj odbiorników radiowych;

  • nie biwakuj i nie rozpalaj ognia;

  • nie zbieraj i nie wydobywaj skał oraz minerałów;

  • nie śmieć;

  • nie niszcz znaków i tablic turystycznych.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida