Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
endemit
endemit

gatunek żyjący wyłącznie na danym obszarze

ma83da08eb31eabf1_1512476731759_0
obszary chronionego krajobrazu
obszary chronionego krajobrazu

tereny chronione ze względu na wyjątkowość krajobrazu; mogą to być pojedyncze elementy przyrody takie jak: doliny rzeczne, pola wydmowe, torfowiska czy ciągi wzgórz

ma83da08eb31eabf1_1512476742048_0
ochrona częściowa
ochrona częściowa

rodzaj ochrony, który pozwala na działanie człowieka, ale tylko po to żeby zapewnić przyrodzie bezpieczeństwo i na przykład zwiększyć liczbę niektórych roślin i zwierząt

ma83da08eb31eabf1_1512476761062_0
obszary Natura 2000
obszary Natura 2000

obszary objęte ochroną zapewniające bezpieczeństwo gatunków, uważanych za zagrożone na terenie Europy

ma83da08eb31eabf1_1512476769896_0
ochrona przyrody
ochrona przyrody

ratowanie krajobrazu oraz gatunków roślin i zwierząt przed niszczącą działalnością człowieka

ma83da08eb31eabf1_1512476785002_0
ochrona ścisła
ochrona ścisła

rodzaj ochrony polegający na wykluczeniu działań człowieka z funkcjonowania przyrody

ma83da08eb31eabf1_1512476804853_0
park krajobrazowy
park krajobrazowy

obszar objęty ochroną, na którym człowiek może prowadzić działalność np.: uprawianie roślin, wycinanie drzew, czy połów ryb

ma83da08eb31eabf1_1512476812452_0
park narodowy
park narodowy

obszary naturalny objęty ochroną ze względu na wyjątkowe formy krajobrazu oraz gatunki zwierząt, roślin i grzybów zagrożonych wyginięciem

ma83da08eb31eabf1_1512476817133_0
pomnik przyrody
pomnik przyrody

cenny przyrodniczo element żywy np. drzewo, krzew, który występuje pojedynczo lub w grupach; pomnikami przyrody mogą być również elementy krajobrazu np.: wodospad, wydmy, jaskinie

ma83da08eb31eabf1_1512476832812_0
rezerwat przyrody
rezerwat przyrody

forma ochrony obejmująca mniejszą powierzchnię niż parki narodowe; często tworzona w miejscu, gdzie występuje jeden gatunek

ma83da08eb31eabf1_1512476839200_0
użytek ekologiczny
użytek ekologiczny

cenny przyrodniczo obszar, który tworzy się dla zachowania wyjątkowych typów środowisk np. bagno, torfowisko, zbiornik wodny

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida