Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Podsumowanie

 1. Tkanka to zespół komórek o wspólnym pochodzeniu i podobnej budowie, które pełnią w organizmie określone funkcje.

 2. W organizmie człowieka wyróżnia się cztery rodzaje tkanek: nabłonkową, mięśniową, nerwową oraz łączną.

 3. Główną funkcją tkanki nabłonkowej jest ochrona oraz wchłanianie i wydzielanie rozmaitych substancji.

 4. Komórki tkanki mięśniowej, kurcząc się i rozkurczając, umożliwiają ruch organizmu i transport różnych substancji w jego wnętrzu.

 5. Wśród tkanek mięśniowych wyróżniamy tkankę mięśniową szkieletową poprzecznie prążkowaną, tkankę mięśniową poprzecznie prążkowaną serca oraz tkankę mięśniową gładką.

 6. Tkanka, która tworzy system koordynujący działanie całego organizmu to tkanka nerwowa. Tworzą ją neurony, czyli komórki nerwowe, których zadaniem jest generowanie i przewodzenie impulsów nerwowych w odpowiedzi na różne bodźce.

 7. Tkanka łączna to najbardziej zróżnicowana tkanka zwierzęca. Przybiera postać tkanki chrzęstnej, kostnej, tłuszczowej oraz płynnej krwi
  i limfy.

 8. Cechą wspólną wszystkich tkanek łącznych jest plan budowy – ich komórki są luźno rozmieszczone w substancji międzykomórkowej.

 9. Tkanka łączna pełni w organizmie funkcje podporowe oraz obronne, uczestniczy również w transporcie substancji odżywczych, hormonów
  i gazów oddechowych.

classicmobile
Ćwiczenie 1
R1PdM0nL9AMWB1
Alternatywa statyczna dla ćwiczenia podsumowującego.
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static