Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
akson
akson

inaczej neuryt; wypustka komórki nerwowej przekazująca impuls nerwowy w kierunku od ciała komórki do synapsy

dendryt
dendryt

wypustka komórki nerwowej przekazująca impuls nerwowy w kierunku ciała komórki

miofibryle
miofibryle

pęczki drobnych kurczliwych włókienek występujące w komórkach mięśniowych; w ich skład wchodzą dwa białka (aktyna i miozyna), 
które posiadają zdolność przesuwania się względem siebie, powodując w ten sposób skurcz komórek mięśniowych

narząd
narząd

odrębna część organizmu zbudowana z jednego lub kilku rodzajów tkanek, przystosowana do pełnienia określonych funkcji w organizmie; przykładem narządu jest żołądek

synapsa
synapsa

rodzaj połączenia międzykomórkowego występujący pomiędzy dwiema komórkami nerwowymi oraz pomiędzy komórką nerwową i komórką mięśniową lub gruczołową; pośredniczy w przekazywaniu impulsu nerwowego

układ narządów
układ narządów

zespół narządów spełniających określone funkcje w organizmie; przykładem układu narządów jest układ pokarmowy