Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Podsumowanie

  1. Mchy to rośliny lądowe, występujące w wilgotnych środowiskach.

  2. Odznaczają się najprymitywniejszą budową wśród organowców. Nie mają korzeni – wodę pobierają całą powierzchnią ciała. Brak u nich także typowej tkanki przewodzącej.

  3. W budowie mchów wyróżniamy: łodyżkę, listki i chwytniki.

  4. Mchy przystosowane się do gromadzenia dużej ilości wody, chroniąc w ten sposób tereny przed powodziami.

  5. Do mchów należą też torfowce. Są to występujące w wilgotnych i bagnistych siedliskach mchy, które razem z innymi, występującymi tam roślinami tworzą zbiorowiska roślinne, określane jako torfowiska.

  6. Mchy zatrzymując w swoich darniach wodę, zmniejszają spływy powierzchniowe wód do rzek. Woda stopniowa przesiąka do gleb nie powodując powodzi.

  7. Uzyskany z torfowisk torf wykorzystywany jest przez człowieka jako opał i materiał do użyźniania gleb. Używany jest również do kąpieli leczniczych przy chorobach układu kostnego.

m475950d9f1d1afd8_1531838889570_0
classicmobile
Ćwiczenie 1
RvN6hdSmSYI5e1
Ćwiczenia podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static