Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
rośliny pionierskie
rośliny pionierskie

rośliny, które pojawiają się w miejscach, gdzie nie ma jeszcze innych roślin i gleby, na której mogłyby one wyrosnąć

m464328cf9b43af6c_1519501159931_0
torfowisko
torfowisko

silnie uwodnione siedlisko mchów i innych roślin, gdzie na skutek narastających warstw obumarłej roślinności tworzy się torf

m464328cf9b43af6c_1519501200693_0
torf
torf

skała osadowa powstała w wyniku gromadzenia się i rozkładu szczątków roślinnych w warunkach nadmiernego uwodnienia terenu. To także najmłodszy węgiel kopalny