Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Podział czworokątów

RD9UrZidMBCnw1
Animacja
A
Ćwiczenie 1

Wpisz w zeszycie T (tak) lub N (nie), określając w ten sposób, czy nazwa figury z boku tabeli odpowiada danemu rysunkowi.

R1UqckMW0OV0S1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 2

Wśród czworokątów (kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok, trapez) wskaż wszystkie czworokąty, które

  1. mają wszystkie boki równej długości

  2. mają przekątne równej długości

  3. mają przekątne przecinające się w połowie

  4. mają przekątne przecinające się pod kątem prostym

  5. mają dwie pary boków równej długości

  6. mają co najmniej jedną parę boków równoległych

  7. nie są trapezem prostokątnym, ale wszystkie ich boki są równej długości

classicmobile
Ćwiczenie 3

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R8ZlMyDZXH4uv
static