Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Od połowy XVI wieku jedną z najpopularniejszych na świecie gier planszowych jest gra w szachy rozgrywana przez dwóch graczy za pomocą zestawu białych oraz czarnych bierek na 64 polach szachownicy. Na początku XX wieku bardzo popularne były korespondencyjne rozgrywki szachowe. Wcześniej, bo już w XI w., partie szachowe rozgrywano na odległość, a przesunięcia bierek przekazywane były przez posłańców. W drugiej połowie XX wieku można było już grać w szachy z komputerem lub z przeciwnikiem za pośrednictwem Internetu.

Rub30zR7wbpVk1
Animacja
Przykład 1

Każde pole na szachownicy zakodowane jest jednoznacznie za pomocą pary uporządkowanej, której pierwszym elementem (pierwszą współrzędną) jest litera, a drugim elementem (drugą współrzędną) jest liczba. Zwyczajowo parę uporządkowaną zapisujemy, używając nawiasu, np. (f, 5), gdzie f - pierwszy element pary, 5 – drugi element pary. Pozycja (f, 5) oznacza pole leżące na przecięciu kolumny oznaczonej literą f i wiersza oznaczonego liczbą 5.

RHNvDpN7KcH8H1
Animacja pokazuje planszę szachów. Dowolnie zmieniając położenie punktu na planszy należy odczytać współrzędne tego punktu.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY NC 3.0.
Przykład 2

Podaj współrzędne bierek.

RqGZWgzyZVR6l1
Animacja pokazuje planszę szachów wraz z umieszczonymi na niej figurami. Należy podać współrzędne położenia każdej z figur.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY NC 3.0.
Przykład 3

Ustaw bierkę na wskazanym polu.

R1EfKE8Z5IsNo1
Animacja pokazuje planszę szachów. Należy umieścić sześć bierek w podanym, dla każdej z nich, miejscu.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY NC 3.0.
K
Ćwiczenie 1

Dowiedz się, jak można poruszać się skoczkiem po szachownicy. Ustaw skoczka na dowolnym polu szachownicy i podaj jego możliwe położenia w trzech kolejnych ruchach.