idEsK1GlPE_d5e82
B
Ćwiczenie 1

Pan Aleksander wyjechał na spotkanie do miejscowości odległej o 160 km od jego miejsca zamieszkania.
Rozważmy wykres funkcji przedstawiający, jak zmieniała się odległość od domu pana Aleksandra, wyrażona w kilometrach, w zależności od czasu wyrażonego w minutach.

RbIVFXK1Uh8qV1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Na podstawie wykresu odpowiedz na pytania:

 1. Ile czasu zajęło panu Aleksandrowi pokonanie całej trasy?

 2. O której godzinie (zakładając, że wyjechał z domu o 8:00)pan Aleksander zrobił przerwę w podróży?

 3. Ile czasu trwała przerwa w podróży?

 4. Z jaką średnią prędkością poruszał się pan Aleksander przed przerwą w podróży, a z jaką po przerwie?

 5. Jaka była średnia prędkość, z jaką poruszał się pan Aleksander w czasie całej podróży?

 6. Czy pan Aleksander zdążył na spotkanie, które miało się odbyć o godzinie 10:30?

B
Ćwiczenie 2

Pani Ewa dojeżdża do pracy autobusem i tramwajem. Wykres przedstawia, jak, pewnego dnia podczas drogi do pracy, zmieniała się odległość od domu pani Ewy wyrażona w kilometrach w zależności od czasu wyrażonego w minutach.

RzkgbSYZPNDXl1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Na podstawie wykresu odpowiedz na pytania, wiedząc, że pani Ewa wyszła z domu o godzinie 6:30, pracę rozpoczyna o godzinie 7:00, najpierw jechała 2 przystanki autobusem, a potem 1 przystanek tramwajem. Przystanki znajdują się w pewnej odległości od siebie.

 1. Ile czasu zajęła pani Ewie droga na przystanek autobusowy?

 2. Ile czasu pani Ewa czekała na autobus?

 3. Jak daleko od domu pani Ewy znajduje się przystanek autobusowy, a w jakiej odległości jest przystanek tramwajowy?

 4. Ile czasu zajmuje pani Ewie przejście od przystanku autobusowego do przystanku tramwajowego? W jakiej odległości od siebie znajdują się te przystanki?

 5. Jaką odległość pokonała pani Ewa autobusem, a jaką tramwajem?

 6. Z jaką średnią prędkością jechał autobus, a z jaką tramwaj?

 7. Jak daleko od domu pani Ewy znajduje się miejsce, w którym pracuje?

 8. Czy pani Ewa spóźniła się tego dnia do pracy?

 9. W jakiej odległości od przystanku tramwajowego, na którym wysiadła pani Ewa, znajduje się miejsce, w którym pracuje?

classicmobile
Ćwiczenie 3

Korzystając z wykresu przedstawionego w zadaniu 2, rozstrzygnij, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe.

R12EI6klfM0cL
static
idEsK1GlPE_d5e272
B
Ćwiczenie 4

Wykresy przedstawiają, jak zmieniała się w ciągu doby temperatura powietrza w miejscowościach AB.

RyYFTjmpnt1AN1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Na podstawie wykresów odpowiedz na pytania.

 1. Jaka była najwyższa temperatura w miejscowości A, a jaka w miejscowości B? O której godzinie termometry wskazywały te temperatury?

 2. Ile wynosiła amplituda (różnica między najwyższą i najniższą temperaturą) w miejscowości A, a ile w miejscowości B? W której miejscowości ta amplituda była większa?

 3. O której godzinie termometry w obu miejscowościach wskazywały taką samą temperaturę powietrza? Jaka to była temperatura?

 4. W jakich godzinach temperatura powietrza w miejscowości A była dodatnia?

 5. W jakich godzinach temperatura powietrza w miejscowości B była ujemna?

 6. W której miejscowości dłużej w ciągu doby panowała temperatura dodatnia?

 7. O której godzinie termometry w obu miejscowościach wskazywały 3°C?

 8. W jakich godzinach temperatura powietrza w miejscowości A rosła, a w jakich malała?

 9. Jaka temperatura była w każdej z tych miejscowości o godzinie 12? W której z nich była wyższa temperatura? O ile °C?

B
Ćwiczenie 5
RZSzUxTASzEfZ1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 6

Wykres przedstawia, jak zmieniała się cena akcji firmy Silver w poszczególnych miesiącach pewnego roku.

RvTqtOL8K6tGI1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Na podstawie wykresu odpowiedz na pytania.

 1. Kiedy akcje firmy kosztowały najwięcej, a kiedy najmniej?

 2. Jaką wartość akcje osiągały najczęściej?

 3. W którym miesiącu należało kupić akcje, a w którym sprzedać, aby osiągnąć największy zysk?

 4. Jaka była średnia cena akcji w ciągu roku? Ile razy akcje osiągnęły cenę wyższą od średniej, a ile razy cenę niższą?

 5. Kiedy cena akcji wynosiła 5 zł?

 6. Ile procent większa była cena akcji we wrześniu niż w sierpniu?

 7. Ile procent mniejsza była cena akcji w czerwcu niż w maju?

B
Ćwiczenie 7

Korzystając z wykresu przedstawionego w zadaniu 6, dokończ zdania, tak aby były prawdziwe.
Pani Agata kupiła 400 akcji firmy Silver w kwietniu, następnie sprzedała 150 z nich w czerwcu, a resztę w październiku. Na przeprowadzonych transakcjach pani Agata zarobiła:

RLv45iwvTCF6M
classicmobile
Ćwiczenie 8

Wykres przedstawia zależność ilości benzyny w baku samochodu w litrach od ilości przejechanych kilometrów. Samochód rozpoczyna jazdę po napełnieniu baku paliwem do pełna.

R7M3WpJkJvPle1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R1Oy7zhzlMUOd
static
idEsK1GlPE_d5e542
classicmobile
Ćwiczenie 9

Wykres przedstawia zależność ilości rozpuszczonego w 100 g wody pierwiastka w gramach od temperatury w °C

RExMQCGOs0kOf1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Na podstawie wykresu rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Rv43JMefyiGQ1
static
B
Ćwiczenie 10

Dwóch turystów wyruszyło jednocześnie z parkingu u podnóża góry, na szczycie której znajduje się zamek. Po dotarciu na miejsce turyści zwiedzili zamek i wrócili na parking.
Wykres przedstawia, jak zmieniała się odległość turystów od parkingu w zależności od czasu wędrówki.

R1VbtXLoMvdPi1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Na podstawie wykresu odpowiedz na pytania.

 1. Który z turystów poświęcił więcej czasu na wycieczkę? O ile godzin więcej?

 2. Z jaką średnią prędkością poruszał się turysta 1, idąc pod górę, a z jaką, idąc z góry?

 3. Z jaką średnią prędkością poruszał się turysta 2 podczas całej wycieczki?

 4. Ile czasu każdy z nich zwiedzał zamek?

 5. W jakiej odległości od parkingu znajduje się zamek?

 6. Który z turystów wcześniej znalazł się na parkingu po zejściu z góry?

 7. Ile godzin zajęła każdemu z nich droga pod górę, a ile godzin droga z góry?

B
Ćwiczenie 11

Który z wykresów przedstawia zależność prędkości od czasu dla turysty 2 podczas drogi pod górę?

RXcW9p6TQZJWJ
Wysłuchaj nagrań słówek w słowniczku i naucz się ich prawidłowej wymowy.
idEsK1GlPE_d5e688
B
Ćwiczenie 12

Wykres przedstawia, jak zmienia się długość prostokąta o stałym polu w zależności od jego szerokości.

RnCKQjzgu1sHz1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Na podstawie wykresu odpowiedz na pytania.

 1. Jakie jest pole tego prostokąta?

 2. Jaka jest długość prostokąta, którego szerokość wynosi 1,5?

 3. Jaka jest szerokość prostokąta, którego długość wynosi 3?

 4. Jak zmieni się długość prostokąta, jeżeli jego szerokość zwiększy się dwukrotnie, a jak, jeżeli zmaleje trzykrotnie?

B
Ćwiczenie 13

Podczas wycieczki do stadniny Zosia obserwowała konia, który biegał po padoku na lonży o długości 4 m. Tor, po którym poruszał się koń, ma kształt okręgu o środku w punkcie, w którym stoi człowiek trzymający lonżę, i promieniu równym długości lonży. Który z wykresów przedstawia zależność odległości między koniem i człowiekiem trzymającym lonżę od czasu ruchu konia.

R1TvqY80y2FpD
Wysłuchaj nagrań słówek w słowniczku i naucz się ich prawidłowej wymowy.
B
Ćwiczenie 14

Agnieszka przygotowuje się do konkursu z języka angielskiego. Liczbę godzin, które przeznaczyła w ciągu kolejnych dni na te przygotowania, przedstawiła na wykresie.

R1aPx2zmH3Iv21
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Na podstawie wykresu odpowiedz na pytania.

 1. Ile godzin w ciągu tygodnia poświęciła Agnieszka na przygotowania do konkursu?

 2. Jakim procentem liczby wszystkich godzin przeznaczonych na przygotowania była liczba godzin przeznaczona na przygotowania we wtorek?

 3. Ile procent czasu mniej poświęciła na przygotowania Agnieszka we wtorek niż w środę?

 4. Ile godzin więcej spędziła Agnieszka, przygotowując się do konkursu w piątek, sobotę i niedzielę niż w pozostałe dni tygodnia?

 5. W jakie dni tygodnia Agnieszka przygotowywała się mniej niż cztery godziny?

 6. O ile godzin więcej przygotowywała się Agnieszka w sobotę niż we wtorek?