Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Ważne!
R1RgpWRedbI7O1
 • Potęgą an o wykładniku naturalnym n>1 nazywamy iloczyn n czynników, z których każdy jest równy a.

an=aaan czynników.
 • Przyjmujemy, że a0=1 dla a0, oraz a1=a.

 • Dla każdej liczby naturalnej n i dla dowolnej liczby a0 przyjmujemy a-n=1an.

Zapamiętaj!
 • Jeżeli liczbę dodatnią podnosimy do potęgi o wykładniku naturalnym, to otrzymujemy liczbę dodatnią.

 • Jeżeli liczbę ujemną podnosimy do potęgi o wykładniku naturalnym parzystym, to otrzymujemy liczbę dodatnią.

 • Jeżeli liczbę ujemną podnosimy do potęgi o wykładniku naturalnym nieparzystym, to otrzymujemy liczbę ujemną.

 • Każda liczba różna od zera podniesiona do potęgi zerowej równa się jeden.

 • Zero podniesione do dodatniej potęgi równa się zero.

 • Liczba jeden podniesiona do potęgi o wykładniku naturalnym jest równa jeden.

A
Ćwiczenie 1
RizdtWIiPQTmQ1
Zadanie interaktywne
A
Ćwiczenie 2
R4WBmOKRRXDiJ
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ.
A
Ćwiczenie 3
RkfpEdMgcMjrN
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej.
A
Ćwiczenie 4
ReiNq4QJoSl5d1
Zadanie interaktywne
A
Ćwiczenie 5

Oblicz w pamięci.

 1. 32, 43, 04, 103, 1230

 2. (-4)3, (-5)0, -23, (-1)12, (-2)2

 3. (12)3, 232, (-13)1, (-12)3, -1-42

 4. 0,22, (-0,2)2, -(-0,2)2, -(-0,5)0, 0,13

A
Ćwiczenie 6
R1LR8sSXksxv41
Zadanie interaktywne
A
Ćwiczenie 7
R1GHxnX0mXWDJ1
Zadanie interaktywne
tabela

Liczby ujemne

Liczby dodatnie

tabela

-220 , -(-11)0 , (-1)23, -50 , (-100)11,

(-23)13

(-100)22 , -(-23)33 , (-2)14,

Liczby ujemne

Liczby dodatnie

A
Ćwiczenie 8
R1C5rDpNtcr0m
zadanie interaktywne
B
Ćwiczenie 9
RaYxbu0PijyhV1
Zadanie interaktywne
B
Ćwiczenie 10

Zapisz podane wyrażenie w jak najprostszej postaci.

 1. (-2)3  (-x)2

 2. -342  (-y)3

 3. -(-3)2-a3

 4. (-4)3 (-(-z)3)16 (-8)0

A
Ćwiczenie 11
R1RoI1WvanLar1
Zadanie interaktywne
A
Ćwiczenie 12
RFueNHjTb1rgk1
Zadanie interaktywne
A
Ćwiczenie 13

Liczba 243 jest równa

R14t0zH9Co1zW
A
Ćwiczenie 14

Wynikiem działania -32+(-2)22 jest liczba

RNnkeO6WMPN8q
A
Ćwiczenie 15

Iloczyn 3x3x3x jest równy

Rs1M2ab0PnFrG
classicmobile
Ćwiczenie 16

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

RojJJA8ch2Aoa
static
classicmobile
Ćwiczenie 17

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

RXYWmNL5tqCXB
static
A
Ćwiczenie 18

Oblicz wartość wyrażenia algebraicznego dla podanych zmiennych.

 1. 2x3-x, x=-2

 2. 3z2-z+1, z=13

 3. -y3+y2y2, y=-12

 4. 2p2+pq-q2p0+g0, p=-1 i q=2

A
Ćwiczenie 19

Oblicz.

 1. 34-(-3)4

 2. 15  52-(-5)1

 3. (12)3 (-2)2

 4. 4  122+4  (13)0

 5. 103  0,13

 6. 3-32  118

B
Ćwiczenie 20

Oblicz wartość wyrażenia.

 1. -(12)3  22+-30-52 (-125)

 2. (-13)2 :127-(112)2(-23)2

 3. ---23+-142: 4