Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Kształcenie zdalne

Co warto wziąć pod uwagę przygotowując się do kształcenia zdalnego?

  • W pierwszej kolejności szukaj materiałów, które posiadają blok pytań otwartych, do których uczniowie będą mogli, po udostępnieniu, wpisać swoje odpowiedzi. Ćwiczenia interaktywne są wygodne do monitorowania, ale to pytania otwarte motywują uczniów do formułowania wniosków i stanowić mogą doskonałą bazę do dyskusji online.

  • Wyznacz cele tygodniowe. Udostępnij odpowiednią ilość materiałów do przeczytania i zadań. Można także zaproponować wybranym uczniom stworzenie prezentacji lub nakręcenie komórką wystąpienia, które wykorzystane będzie podczas spotkań online.

  • Wspieraj uczniów na bieżąco. Wykorzystuj funkcję wyświetlania odpowiedzi udzielonych przez uczniów w zakładce „moje materiały”. Ułatwia ona analizę postępów i skoncentrowanie się na indywidualnych potrzebach uczniów. Omów odpowiedzi uczniów podczas sesji przez aplikacje/ komunikatory.

  • Wykorzystaj zaangażowanie i umiejętności techniczne uczniów do współtworzenia materiałów, dzielenia się interesującymi źródłami. Pamiętaj o roli, jaką mogą w edukacji rówieśniczej odegrać uczniowie zdolni. Klasa i tak się ze sobą komunikuje online, dlatego postaraj się choć odrobinę ukierunkować ten proces.

  • Opracuj tygodniowy plan sesji grupowych i godziny konsultacji indywidualnych, dla uczniów, którzy mają pytania.

  • Podziel klasy na mniejsze grupy. Nie organizuj telekonferencji dla całych klas. Znacznie skuteczniejsze będą 10‑minutowe sesje dla mniejszych grup np. 5‑8 uczniów. Wtedy warto wykorzystać mechanizm do udostępniania materiałów kodem. Spotkania online powinny bardziej przypominać korepetycje, niż klasyczne lekcje, a na pewno nie należy ich mylić z wykładami.

  • Umów się z uczniami na przygotowanie listy pytań i problemów, na jakie napotkali w pracy z materiałami. Możesz do tego wykorzystać kreator materiałów, przygotowując krótką ankietę, w której uczniowie wpiszą pytania. Służy do tego bloczek pytania otwarte, który znajdziesz w panelu bocznym kreatora.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida