Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z prezentacją multimedialną, która wyjaśnia kolejno:

  • jak załączyć jQuery do pliku HTML,

  • jak wyszukiwać elementy, na których potem będziemy mogli wywoływać zdarzenia.

ReIOrxS0P9KIc1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Polecenie 2

Korzystając z przykładowego projektu strony WWWD13hPQoabprzykładowego projektu strony WWW, na podstawie przedstawionych informacji sprawdź możliwość wyszukania elementów. Otwórz plik script.js i wykonaj poniższe polecenia. Pamiętaj, aby zapisać metody do zmiennych i wywołać je, używając console.log (analogicznie, jak robiliśmy to w przypadku JavaScript).

  • Korzystając z next(), znajdź element o id Welcome i zwróć następny element.

  • Korzystając z prev(), znajdź elementy o klasie menu, a następnie zwróć poprzedni.

  • Korzystając z siblings(), znajdź label i zwróć rodzeństwo każdego z nich.

Polecenie 3

Zapoznaj się z prezentacją, w której omówiono dodawanie zdarzeń przy użyciu jQuery. Następnie wykonaj polecenie.

R1NWzjgfYduRZ1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 4

Przekształć zdarzenie, które zostało utworzone przy użyciu JavaScript w poleceniu nr 5 w sekcji „Przeczytaj”: znajdź w repozytorium element o klasie color_photo, a następnie utwórz zdarzenie, które – po podwójnym kliknięciu w to zdjęcie – będzie w konsoli wypisywało dblclick.