Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Przeanalizuj prezentację, w której krok po kroku przedstawiono poszczególne zadania w realizacji projektu programu szyfrującego oraz deszyfrującego tekst metodą szyfru Cezara.

R6fi28mshd1As1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Problem 1

Opracuj pseudokod algorytmu dla zaprezentowanego programu.

R1BlurwJ9sflk
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.