Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
R197F2NMTBUi4
Dokończ zdanie.
Zagadnienie zarządzania projektami... Możliwe odpowiedzi: 1. może się przydać nawet podczas prostych szkolnych projektów., 2. jest przydatne jedynie dla menadżerów projektów w wielkich korporacjach., 3. jest przestarzałe i nieprzydatne w XXI wieku., 4. jest tożsame z zagadnieniem realizacji projektu.
1
Ćwiczenie 2
R1H947iBzRuTL
Jaką wartość przyjmuje klucz w klasycznym szyfrze Cezara? Możliwe odpowiedzi: 1. 3, 2. 2, 3. 13, 4. 5
1
Ćwiczenie 3
R19RVfOvCKqI8
Które z poniższych czynników mogą wpłynąć na wybór metody szyfrowania w projekcie programu kryptograficznego? Możliwe odpowiedzi: 1. Przeznaczenie programu do szyfrowania istotnych informacji bankowych., 2. Odgórne wytyczne określone przez zleceniodawcę., 3. Wymagania by program realizował szyfrowanie w jak najkrótszym czasie., 4. Przeznaczenie programu do szyfrowania wiadomości tekstowych.
2
Ćwiczenie 4
R1ToE2WdLrk8L
W jaki sposób odbywa się deszyfrowanie metodą Cezara? Możliwe odpowiedzi: 1. Na szyfrogramie ponownie zostaje przeprowadzona operacja szyfrowania, tym razem z przeciwną wartością klucza., 2. Na szyfrogramie ponownie zostaje przeprowadzona operacja szyfrowania, tym razem z odwrotną wartością klucza., 3. Deszyfrowanie w metodzie Cezara jest niemożliwe., 4. Wszystkie litery szyfrogramu zostają przesunięte w tekście o 3 pozycje w lewo.
2
Ćwiczenie 5
R1IMfNS3GWc1V
Które z poniższych warunków są niezbędne by uznać zbiór działań za projekt? Możliwe odpowiedzi: 1. Przeprowadzone są w pewnym, określonym czasie., 2. Przyczyniają się do utworzenia unikalnego produktu lub usługi., 3. Przyczyniają się do masowego utworzenia wielu identycznych przedmiotów., 4. Są przeprowadzone przez co najmniej pięcioosobowy zespół.
2
Ćwiczenie 6
RXnUk4qh1gr3M
Przyporządkuj odpowiednie czynności do podanych grup. Realizacja projektu Możliwe odpowiedzi: 1. Stworzenie interfejsu graficznego dla przygotowywanego projektu., 2. Napisanie funkcji realizującej szyfrowanie podanego tekstu., 3. Przeanalizowanie zadań projektowych, 4. Sprawdzanie postępów poczynionych w pracach nad projektem, 5. Stworzenie menu dla przygotowywanego projektu, 6. Wybór zespołu projektowego Zarządzanie projektem Możliwe odpowiedzi: 1. Stworzenie interfejsu graficznego dla przygotowywanego projektu., 2. Napisanie funkcji realizującej szyfrowanie podanego tekstu., 3. Przeanalizowanie zadań projektowych, 4. Sprawdzanie postępów poczynionych w pracach nad projektem, 5. Stworzenie menu dla przygotowywanego projektu, 6. Wybór zespołu projektowego
3
Ćwiczenie 7
RKdo2WfH4XTcg
Wskaż, które z przedstawionych dokończeń zdań są prawdziwe. Analiza zadań projektowych może korzystnie wpłynąć na czas i efektywność realizacji projektu/przyczynia się do znacznego wydłużenia czasu realizacji projektu nie gwarantując przy okazji korzyści
3
Ćwiczenie 8
R1N84FQy8ErK6
Uporządkuj czynności związane z pracą projektową. Elementy do uszeregowania: 4. Realizacja projektu., 2. Dobór metody, którą chcemy zrealizować nasz cel., 3. Uwzględnienie ograniczeń czasowych i zasobów ludzkich., 1. Pytanie o cel projektu. Co chcemy osiągnąć?, 5. Podsumowanie: czy udało się osiągnąć cel? Jaki etap należy usprawnić?