Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Polecenie 1

Przeanalizuj prezentację, a następnie wymyśl własny przykład na użycie funkcji logicznych.

RlGUzAaMDNoe31
Wysłuchaj nagrania abstraktu, ułóż do niego pytania i zadaj je koledze.
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.