Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Żeby być sprawnym asystentem komisarza, najpierw musimy zdobyć wiedzę o operatorach logicznychoperator logicznyoperatorach logicznychORAZLUB.

Operatory logiczne

Opisują one relacje między podmiotami i mogą zwrócić dwie wartości:

 1. Prawda

 2. Fałsz

Relacja może być prawdziwa lub nie.

Załóżmy, że podejrzany powiedział dwa zdania:

 1. Mieszkam w Szczecinie.

 2. Mam prawo jazdy.

Operator ORAZ zwróci prawdę, gdy oba porównywane zdania będą prawdziwe.

 • Jeżeli okazałoby się, że podejrzany mieszka w Łodzi, ale rzeczywiście ma prawo jazdy, otrzymalibyśmy wtedy wartość Fałsz.

 • Jeżeli naprawdę mieszka w Szczecinie, ale prawa jazdy nie ma, operator ORAZ również zwróciłby Fałsz.

 • Jeśli mieszka w Łodzi i nie ma prawa jazdy, również otrzymamy Fałsz.

 • Jeśli mieszka w Szczecinie oraz ma prawo jazdy, operator ten zwróci wartość Prawda.

Podsumowując, operator ORAZ w ocenie prawdziwości zeznań jest bardziej surowy i mniej dla podejrzanego korzystny, ponieważ wszystkie porównywane przez niego wartości muszą być prawdziwe. Tylko w tym przypadku zwrócona zostanie Prawda i podejrzany zostanie uniewinniony.

Operator LUB zwróci prawdę, gdy przynajmniej jedno z porównywanych zdań będzie prawdziwe.

 • Jeżeli okazałoby się, że podejrzany mieszka w Łodzi, ale rzeczywiście ma prawo jazdy, otrzymalibyśmy wtedy wartość Prawda.

 • Jeżeli naprawdę mieszka w Szczecinie, ale prawa jazdy nie ma, operator LUB również zwróciłby Prawda,

 • Jeśli mieszka w Szczecinie oraz ma prawo jazdy, operator ten zwróci wartość Prawda.

 • Jeśli mieszka w Łodzi i nie ma prawa jazdy, otrzymamy Fałsz.

Wniosek jest następujący: operator LUB w ocenie prawdziwości zeznań jest mniej surowy i bardziej dla podejrzanego korzystny, ponieważ tylko jedna z porównywanych przez niego wartości musi być prawdziwa. Fałsz otrzymamy wyłącznie w przypadku, gdy podejrzany powiedział nam same kłamstwa.

Uzbrojeni w tę wiedzę jedyne, co musimy zrobić, by pomóc komisarzowi, to znaleźć narzędzie pozwalające na zastosowanie omówionych operatorów. Komisarz, zauważywszy nasze starania, pozwolił nam przesądzić los kilku podejrzanych w arkuszu kalkulacyjnym. Jeżeli nasz werdykt będzie poprawny, dostaniemy awans.

Arkusz kalkulacyjny udostępnia funkcje pozwalające na wykorzystanie wiedzy z dziedziny operatorów logicznych.

=ORAZ(logiczna1;[logiczna2];...)

Logiczna to zmienna, w której wstawiamy wartość logiczną, czyli Prawda lub Fałsz. Należy pamiętać, że test logiczny również tworzy wartość logiczną. Przykładowo, równanie 1+1=2 to wartość Prawda, a 1+2=4 to Fałsz. Możemy wstawić wiele takich argumentów do funkcji, a ona da nam wartość zgodną z procedurą opisaną wcześniej. Jeżeli każda logiczna ma wartość Prawda, to również otrzymamy taką wartość. Jeżeli jednak choć jedna jest fałszywa, funkcja zwróci nam Fałsz.

Operator ORAZ jest stosowany przez komisarza do oceny osób podejrzanych o poważne zbrodnie. Otrzymaliśmy od niego zestawienie podejrzanych i wiarygodności ich odpowiedzi na cztery pytania. Naszym zadaniem jest dodanie do zestawienia jeszcze jednej kolumny dla każdego podejrzanego, w której znajdzie się wynik testu wiarygodności operatorem ORAZ.

R1XVnCEsahkie
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W pierwszym wierszu kolumny F wpiszemy nazwę kolumny, a w komórce F2 wpiszemy następującą formułę:

=ORAZ(B2,C2,D2,E2)

Zaznaczone komórki zawierają wartości logiczne.

Dla każdego podejrzanego pojawi się Prawda lub Fałsz w zależności od tego, czy są prawdomówni, czy nie.

=LUB(logiczna1;[logiczna2];...)

Logiczna to zmienna, w której wstawiamy wartość logiczną, czyli Prawda lub Fałsz. Należy pamiętać, że test logiczny również tworzy wartość logiczną. Przykładowo, równanie 1+1=2 to wartość Prawda, a 1+2=4 to Fałsz. Możemy wstawić wiele takich argumentów do funkcji, a ona da nam wartość zgodną z procedurą opisaną wcześniej. Jeżeli chociaż jedna logiczna ma wartość Prawda, to również otrzymamy taką wartość. Jeżeli jednak wszystkie są fałszywe, funkcja zwróci nam Fałsz.

RjkCV91porGC0
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Operator LUB jest stosowany przez komisarza do oceny osób podejrzanych o lekkie zbrodnie. Ponownie otrzymaliśmy zestawienie podejrzanych i wiarygodności ich odpowiedzi na cztery pytania. Znów dodajemy do zestawienia jeszcze jedną kolumnę dla każdego podejrzanego, w której znajdzie się wynik testu wiarygodności operatorem LUB.

Słownik

operator logiczny
operator logiczny

pozwala tworzyć kombinacje logiczne określone w algebrze Boole'a