Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Na podstawie informacji zawartych w prezentacji przedstaw sposób prowadzenia opowieści przez kronikarzy.

R17x07m0AeCBG
(Uzupełnij).
RuVEy0m8wpvZ21
Prezentacja.
Polecenie 2

Omów środki stylistyczne, z których korzystali średniowieczni kronikarze.

RKAjkc6zlHCRU
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R9LVdTMDeBOg4
Ćwiczenie 1
Co jest źródłem powstania państwa według mistrza Kadłubka? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Państwo powstaje w wyniku praw ustanowionych przez panującego władcę., 2. Państwo powstaje w wyniku woli Boga a jego prawa są zgodne z prawem przedstawionym w Biblii., 3. Powstanie państwa jest wynikiem uchwały papieskiej i uzgodnienia prawa kanoniczych z obowiązującym prawem plemiennym.
RJXPFyTe3kkEa
Ćwiczenie 2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.