Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Zadanie 2. Lista zamówień

W plikach kategorie.txt, produkty.txt, dostawcy.txt zapisano dane z firmy zajmującej się produktami spożywczymi.

Pierwszy wiersz w każdym z plików jest wierszem nagłówkowym. Dane w każdym wierszu oddzielono średnikami.

R1XlMtz9SkMu7

Przycisk do pobrania folderu ZIP z treścią zadania.

Plik ZIP o rozmiarze 849.00 B w języku polskim

W pliku kategorie.txt zapisano informacje o kategoriach produktów. Każdy wiersz zawiera następujące dane:

 • IdKategorii – identyfikator kategorii,

 • NazwaKategorii – nazwa kategorii.

Przykład:

Linia 1. IdKategorii średnik NazwaKategorii. Linia 2. 1 średnik Napoje. Linia 3. 2 średnik Desery. Linia 4. 3 średnik Zupy.

W pliku produkty.txt zapisano informacje o produktach dostępnych w ofercie tej firmy. Każdy wiersz zawiera następujące dane:

 • IdProduktu – identyfikator produktu,

 • NazwaProduktu – nazwa produktu,

 • IdKategorii – identyfikator kategorii,

 • CenaJednostkowa – cena, którą należy zapłacić za jedną sztukę produktu,

 • IdDostawcy – identyfikator dostawcy.

Przykład:

Linia 1. IdProduktu średnik NazwaProduktu średnik IdKategorii średnik CenaJednostkowa średnik IdDostawcy. Linia 2. 1 średnik Pomidorowa średnik 3 średnik 25 średnik 2. Linia 3. 2 średnik Sok średnik 1 średnik 10 średnik 3. Linia 4. 3 średnik Soda średnik 1 średnik 9 średnik 3.

W pliku dostawcy.txt zapisano informacje o dostawcach produktów do firmy. Każdy wiersz zawiera następujące dane:

 • IdDostawcy – identyfikator dostawcy,

 • NazwaFirmy – nazwa firmy dostawcy,

 • Email – adres e‑mail dostawcy.

Przykład:

Linia 1. IdDostawcy średnik NazwaFirmy średnik Email. Linia 2. 1 średnik OOO średnik ooo at gmail kropka com. Linia 3. 2 średnik FTW średnik ftw at gmail kropka com. Linia 4. 3 średnik Ekipka średnik ekipka at gmail kropka com.

Wykorzystaj dostępne narzędzia informatyczne i przedstaw rozwiązania poniższych zadań. Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki.txt. Każdą odpowiedź poprzedź cyfrą oznaczającą numer zadania.

Zaimportuj dane do wybranego przez siebie oprogramowania (MS Access lub LibreOffice Base), utwórz relacje oraz napisz/zaprojektuj kwerendy dające rozwiązanie.

Zadanie 2.1

Utwórz zestawienie, w którym dla każdej kategorii oraz dostawcy podasz, ile produktów z danej kategorii dostarcza jeden dostawca. Niech w kolumnach będą przedstawione kategorie, a w rzędach nazwa firmy dostawcy.

Przykład:

Linia 1. Dostawca Śniadania Obiady Kolacje. Linia 2. 1 30 20 15. Linia 3. 2 9 8 7. Linia 4. 3 6 9 12.

Do oceny oddajesz:

 • plik wyniki.txt zawierający odpowiedzi do poszczególnych zadań (odpowiedź do każdego zadania powinna być poprzedzona jego numerem)

 • plik(i) zawierający(e) komputerową realizację twoich obliczeń

Polecenie 1

Wykonaj zadania 2.1 i 2.2 w wybranym przez siebie programie do obsługi baz danych.

Polecenie 2

Porównaj swoje rozwiązanie z przedstawionym w prezentacji.

Rozwiązanie dla programu MS Access

RMQlS26tmeVeL1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Rozwiązanie dla programu LibreOffice Base

R14lXIEZF6uxO1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Rozwiązanie, o którym mowa w slajdzie 11 znajdziesz w e‑materiale Kwerendy krzyżowe, etap IIPJsa3761EKwerendy krzyżowe, etap II.

Odpowiedź do zadania

Microsoft Access:

RLggWy3JdhrVu

Przycisk do pobrania folderu ZIP z treścią zadania.

Plik ZIP o rozmiarze 23.53 KB w języku polskim

LibreOffice Base:

RKd1voOXXFARA

Przycisk do pobrania folderu ZIP z treścią zadania.

Plik ZIP o rozmiarze 6.63 KB w języku polskim