Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Zadanie 3. E‑learning

Szkoła postanowiła wprowadzić dla uczniów dodatkowe zajęcia z informatyki z wykorzystaniem systemu e‑learning. W plikach: Osoby.txt, Listy.txt, Punktacja.txt znajdują się informacje na temat: uczniów szkoły, którzy uczyli się w  systemie e‑learning w okresie od 1.09.2014 do 15.02.2015, list zadań oraz uzyskanych przez uczniów wyników. Pierwszy wiersz każdego z plików jest wierszem nagłówkowym, a dane w wierszach rozdzielone są znakami tabulacji.

R1bFMRaB67e2a

Przycisk do pobrania folderu ZIP z treścią zadania.

Plik ZIP o rozmiarze 4.65 KB w języku polskim

Plik o nazwie Osoby.txt zawiera 60 wierszy z informacjami na temat osób, które wysyłały rozwiązania zadań poprzez system. Są to: identyfikator danej osoby (id_osoby), jej nazwisko (nazwisko), imię (imie) oraz nazwa grupy, do której osoba ta została przydzielona (grupa).

Przykład:

Linia 1. id podkreślnik osoby imie nazwisko grupa. Linia 2. 35 Joanna Matura G3. Linia 3. 36 Anna Piasecka G3. Linia 4. 37 Katarzyna Zienowicz G3.

W pliku Listy.txt znajduje się 11 wierszy z  informacjami na temat list zadań zamieszczonych w systemie: numerem listy (id_listy), nazwą listy zadań (nazwa) oraz terminem oddania (termin_oddania).

Przykład:

Linia 1. id podkreślnik listy nazwa termin podkreślnik oddania. Linia 2. 7 C7 2015 minus 01 minus 26. Linia 3. 8 P1 2014 minus 11 minus 10.

Plik o nazwie Punktacja.txt zawiera 653 wiersze z informacjami o wynikach uczniów. Są to: liczba porządkowa (lp), identyfikator danej osoby (id_osoby), identyfikator listy zadań (id_listy), liczba punktów zdobytych przez daną osobę (punkty) oraz data przesłania rozwiązania listy zadań (data).

Przykład:

Linia 1. lp id podkreślnik osoby id podkreślnik listy punkty data. Linia 2. 1 1 1 12 2014 minus 10 minus 20. Linia 3. 2 1 2 12 2014 minus 11 minus 03. Linia 4. 3 1 8 22 2014 minus 11 minus 10.

Wykorzystując dane zawarte w tych plikach oraz dostępne narzędzia informatyczne, wykonaj poniższe zadania, a wyniki zapisz w pliku o nazwie Wyniki_elearning.txt. Wyniki do każdego zadania poprzedź numerem oznaczającym to zadanie.

Do oceny oddajesz:

  • plik Wyniki_elearning.txt zawierający odpowiedzi do poszczególnych zadań (odpowiedź do każdego zadania powinna być poprzedzona jego numerem)

  • plik(i) zawierający(e) komputerową realizację twoich obliczeń

Zadanie zostało przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i pojawiło się w zbiorze zadań z informatyki autorstwa CKE jako zadanie nr 100.

Zadanie 3.1

Utwórz czytelne zestawienie tabelaryczne, w którym dla każdej grupy podasz, ile osób otrzymało liczbę punktów równą 10, 11, 12. W swoich obliczeniach weź pod uwagę wszystkie listy zadań.

Ważne!

Zestawienie tabelaryczne oznacza, że konieczne jest użycie kwerendy krzyżowej!

Pokaż rozwiązanieazurewhite

Zadanie 3.2

Utwórz zestawienie, które dla każdej daty przedstawi, ile osób z nazwiskami kończącymi się na „-icz” brało udział w zajęciach w każdej z grup.

Zadanie zostało opracowane przez autora e‑materiału w oparciu o treści ze zbioru zadań autorstwa CKE.

Pokaż rozwiązanieazurewhite

Odpowiedzi do zadania

Zadanie 3.1:

RjDTrUFBZXbeK

Przycisk do pobrania pliku TXT z treścią zadania.

Plik TXT o rozmiarze 77.00 B w języku polskim

Zadanie 3.2:

RIZWTeFBWN28K

Przycisk do pobrania pliku TXT z treścią zadania.

Plik TXT o rozmiarze 274.00 B w języku polskim