Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Zadanie 1.3

Zadanie zostało stworzone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i pojawiło się na egzaminie maturalnym z informatyki (poziom podstawowy, część II) w 2019 roku. Cały arkusz można znaleźć na stronie internetowej CKE.

Poprawność numeru PESEL można obliczyć według podanego poniżej algorytmu:

1a1+3a2+7a3+9a4+1a5+3a6+7a7+9a8+1a9+3a10+a11

gdzie aIndeks dolny i to kolejne cyfry numeru PESEL.

Jeżeli powyższy wynik jest liczbą podzielną przez 10, to numer PESEL jest poprawny, w przeciwnym razie jest błędny.

Podaj wszystkie błędne numery PESEL w pliku dane.txt.

Przykład:

Wśród numerów PESEL zawartych w pliku przyklad.txt błędny jest numer 97092746487.

Plik przyklad.txt

Rkf8dTxDCB5eE

Przycisk do pobrania pliku TXT z treścią zadania.

Plik TXT o rozmiarze 195.00 B w języku polskim

Napisz program, który wyznaczy wszystkie niepoprawne numery PESEL w pliku dane.txt i zapisze je w pliku wynik6_3.txt w kolejnych liniach.

Do oceny oddajesz:

  • plik wyniki6_3.txt z odpowiedzią (błędnymi numerami PESEL)

  • plik(i) zawierający(e) kody źródłowe

Kompletne dane do zadania znajdują się w załączonym pliku dane.txt

RuKucMiIz6Y61

Przycisk do pobrania pliku TXT z treścią zadania.

Plik TXT o rozmiarze 12.70 KB w języku polskim
Polecenie 1

Rozwiąż zadanie dla danych wejściowych znajdujących się w załączonym pliku. Wykorzystaj w tym celu jeden z języków programowania: C++, Java lub Python. Odpowiedź do zadania znajdziesz w osobnym pliku tekstowym umieszczonym po omówieniu przykładowego rozwiązania.

R1BEuZhsYqVtc
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.

Rozwiązanie

Rozwiązanie zadania przedstawimy w formie pseudokodu.

R6fouY3Fcfmy11
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Schemat oceniania

  • 4 pkt – za podanie poprawnego zestawienia 9 numerów PESEL

  • 3 pkt – za podanie zestawienia szukanych numerów PESEL z 1 błędem.

  • 2 pkt – za podanie 5‑7 niepoprawnych numerów PESEL.

  • 1 pkt – znalezienie przynajmniej jednego niepoprawnego numeru PESEL.

  • 0 pkt – za błędną odpowiedź albo za brak odpowiedzi.

Schemat oceniania pochodzi z arkusza odpowiedzi do egzaminu maturalnego z informatyki (poziom podstawowy) z 2019 roku. Cały arkusz można znaleźć na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Odpowiedź

Odpowiedź do zadania została zawarta w pliku tekstowym dostępnym w załączniku.

R14U1Htnjk6A5

wyniki6_3.txt
Plik TXT o rozmiarze 115.00 B w języku polskim
Polecenie 2
RpgVBGwV4EiJe
Polecenie 3
R1CH9cT35fSNp
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.