Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Polecenie 1

Przeanalizuj prezentację multimedialną, w której zgodnie z paradygmatami programowania obiektowego tworzone są klasy reprezentujące figury geometryczne. Zastanów się, w jaki sposób można rozszerzać utworzony program.

RMhqY3xVEQLLY1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Utwórz klasę Kolo implementującą interfejs Ksztalt, w której zawrzesz prywatne pole typu double o nazwie promien. W klasie dodaj konstruktor, który przyjmuje wartość promienia. Pamiętaj, aby utworzyć metodę pole(). Skorzystaj ze stałej PI z biblioteki Math. Przetestuj utworzoną klasę przez utworzenie obiektu typu Kolo w tablicy ksztalty.

Polecenie 3

Do interfejsu Ksztalt dodaj metodę obwod(). W każdej klasie implementującej ten interfejs nadpisz jej definicję w taki sposób, aby zwracała obwód danej figury. Aby przetestować utworzoną metodę, w pętli for w funkcji main() dodaj kod, odpowiedzialny za wypisanie obwodu każdej figury z tablicy ksztalty.