Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
21
Ćwiczenie 1

Utwórz klasę abstrakcyjną Bryla, w której zadeklarujesz dwie metody czysto wirtualne typu double objetosc() oraz polePowierzchni(). Utwórz klasę Prostopadloscian, która posiada prywatne pola typu double dlugosc, szerokosc oraz wysokosc. Nadpisz metody objetosc() oraz polePowierzchni() w taki sposób, aby zwracały odpowiednie dla prostopadłościanu wielkości. Utwórz konstruktor, który ustawi pola dlugosc, szerokosc oraz wysokosc. Następnie utwórz instancję klasy Prostopadloscian, którą przechowasz w zmiennej referencyjnej typu Bryla. Wypisz objętość oraz pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach:

Linia 1. dlugosc znak równości 3. Linia 2. szerokosc znak równości 2. Linia 3. wysokosc znak równości 5.

Oddziel je znakiem nowej linii.

Specyfikacja problemu

Dane:

  • Bryla – klasa

  • double objetosc() – metoda wirtualna klasy Bryla

  • polePowierzchni() – metoda wirtualna klasy Bryla

  • Prostopadloscian – klasa

  • dlugosc – prywatne pole typu double klasy Prostopadloscian

  • szerokosc – prywatne pole typu double klasy Prostopadloscian

  • wysokosc – prywatne pole typu double klasy Prostopadloscian

Wynik:

Program wypisuje objętość oraz pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach:

Linia 1. dlugosc znak równości 3. Linia 2. szerokosc znak równości 2. Linia 3. wysokosc znak równości 5.

Wyniki są oddzielone znakiem nowej linii.

RaeGyd4pkFQQ5
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
31
Ćwiczenie 2
RUmZQ1mayyQQ11
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.