Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z biografiami zaprezentowanych pisarzy. Opisz doświadczenia życiowe, które wpłynęły na ich twórczość literacką.

R1Gn56VLk8NkJ
(Uzupełnij).
Rip5U0jiZS7Bu
Prezentacja multimedialna.
Rm12eL3CdXeqJ
Prezentacja multimedialna.
R1XbbknzUC5Uk
Prezentacja multimedialna.
R1Da5n81nPIBW
Prezentacja multimedialna.
Polecenie 2

Wynotuj tematy, które poruszali w swoich dziełach zaprezentowani pisarze. Odpowiedz na pytanie: jak wpisują się one w konwencję młodopolską?

RVb0lBLFyxMqI
(Uzupełnij).