Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Polecenie 1

Uzupełnij mapę myśli odpowiednimi przykładami z powieści Ludzie bezdomni.

Zapoznaj się z treścią mapy myśli. Wymień przykłady z powieści Ludzie bezdomni, aby ją uzupełnić.

R4m4wx8jM03cv
(Uzupełnij).
R1Yb7wSltTq2r1
Polecenie 2

Powieść Ludzie bezdomni oparta jest na kontrastach, czy to estetycznych, czy też moralnych czy fabularnych. Podaj przykłady kontrastów ważnych dla wymowy utworu.

R1SFnaKOL4mOu
(Uzupełnij).
R18Ncn1rULbRC1
Ćwiczenie 1
Zaznacz zestaw pojęć związanych z Młodą Polską. Możliwe odpowiedzi: 1. katastrofizm, surrealizm, futuryzm, 2. symbolizm, dekadentyzm, impresjonizm, 3. byronizm, realizm, sentymentalizm
21
Ćwiczenie 2

Wyjaśnij, na czym polega synteza sztuk w Weselu Wyspiańskiego.

RdrXNEjnJhF1O
(Uzupełnij).