Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Problem 1

Przeanalizuj działanie funkcji sklej(n), a następnie rozwiąż zadanie.

Funkcja sklej(n)

Krok 1. Jeśli n=1, to podaj 0 jako wynik i zakończ działanie.

Krok 2. Jeśli n parzysta, to wynikiem jest n-1+2·sklej(n:2).

Krok 3. Jeśli n jest nieparzysta, to wynikiem jest n-1+sklej((n-1):2)+sklej((n+1):2).

a) Wykonanie funkcji sklej można przedstawić w postaci drzewa wywołań rekurencyjnych, ilustrującego wszystkie wywołania funkcji po jej uruchomieniu dla zadanego argumentu. Rysunek przedstawia takie drzewo dla wywołania sklej(5).

R1TFxLQHHMySn
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 1

Narysuj podobne drzewo dla wywołania sklej(7).

Zadanie zostało opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i pojawiło się na egzaminie maturalnym z informatyki w 2011 roku (poziom rozszerzony, część I). Cały arkusz można znaleźć na stronie internetowej CKE.

Polecenie 2

Porównaj swoje rozwiązanie z prezentacją, w której krok po kroku przedstawiono tworzenie schematu reprezentującego drzewo wywołań rekurencyjnych dla funkcji sklej(7).

RMGaBnxQLESF41
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Za prawidłowe drzewo wywołań funkcji sklej dostajemy 1 pkt, w innym przypadku dostajemy 0 pkt. Schemat oceniania pochodzi z arkusza odpowiedzi wykorzystanego podczas egzaminu maturalnego z informatyki w 2011 roku (na poziomie rozszerzonym). Cały arkusz można znaleźć na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.