Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Zapoznaj się z treścią filmu, w którym profesor Mirosław Kocur opowiada o rozwoju wypadków w Królu Edypie. Zapisz, skąd ‒ według profesora Mirosława Kocura ‒ wzięła się koncepcja fatum w interpretacji opowieści o rodzie Labdakidów.
Zapoznaj się z treścią filmu, w którym profesor Mirosław Kocur opowiada o rozwoju wypadków w Królu Edypie. Zapisz, skąd ‒ według profesora Mirosława Kocura ‒ wzięła się koncepcja fatum w interpretacji opowieści o rodzie Labdakidów.
RB1KtXPq7by30
(Uzupełnij).
ROiqKrBHdWQpH
Film z wypowiedzią profesora Mirosława Kocura.
Polecenie 2

Napisz plan rozprawki na temat: Król Edyp Sofoklesa w kontekście wierzeń starożytnych Greków. Zawartość punktów powinna być precyzyjna – nie wystarczy zapis typu; Wstęp, Rozwinięcie, Zakończenie.

RpSShHtjTiCeM
(Uzupełnij).