Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
R1Fsm78nIJuG81
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Założyciel Teb, 2. Żona dwóch władców Teb, 3. Jeden z królów Teb, 4. Przejął władzę po Edypie, 5. Ożenił się z Jokastą
R14SMmYsrl3Zg
(Uzupełnij).
R19RpCSWBwmkN11
Ćwiczenie 2
Oceń prawdziwość zdań. Oznacz zdania prawdziwe i fałszywe. Edyp grozi śmiercią tym, którzy zabili Lajosa i przyznają się do tego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Edyp stwierdza, że gdyby bogowie nie nakazywali zemsty na mordercy Lajosa, można by zrezygnować z poszukiwania zabójcy. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Według chóru o tym, kto zabił Lajosa, może powiedzieć tylko Tyrezjasz. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Tyrezjasz stwierdza, że góry Kiteron nie będą odbijać echa głosu Edypa. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Według Jokasty Lajos dowiedział się o swym przyszłym losie od samego Apollina. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Edyp stwierdził, że o swej przyszłości usłyszał w wyroczni w Atenach. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
11
Ćwiczenie 3

Edyp, tłumacząc Jokaście, dlaczego nie uspokoiły go jej słowa o niesprawdzających się przepowiedniach, stwierdza: Mówiłaś, ale mną owładnęła trwoga. Podaj co najmniej trzy synonimy do rzeczownika zawartego w tym zdaniu.

RUjCw0Qmn0bAY
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 4

Przytocz z Epejsodionu I wersy, które dowodzą tego, że w Królu Edypie wszystko, co ważne, już się wydarzyło, a widzom (czytelnikom) przedstawia się wykrywanie tajemnicy z przeszłości, czyli sprawy zabójstwa Lajosa.

RnqLd9BPngZsR
(Uzupełnij).
R10gJk8lFLySl2
Ćwiczenie 5
Zaznacz te wersy w wypowiedziach Jokasty, które wyjaśniają, jaki jest jej stosunek do przepowiedni. Ty więc nie bacząc wiele na te rzeczy,
Mnie raczej słuchaj i wiedz, iż śmiertelnych
Sztuka wróżenia nie ima się wcale.
Złożę ci na to stanowcze dowody.
Wiedz więc, że Laios otrzymał był wróżby,
Nie od Apolla, lecz od jego służby,
Iż kiedyś śmierć go z rąk syna pokona,
Co zeń zrodzony – i z mojego łona.
A wszakże jego, jak wieść niesie, obce
Zabiły zbiry w troistym rozdrożu.
A to niemowlę, gdy trzeci dzień świtał,
Przebiwszy u nóg kosteczki, wysadził
On ręką obcą gdzieś w górskich ostępach.
I tak Apollo nie dopełnił tego,
By syn ten ojca powalił, ni groźby,
Że Laios legnie pod syna zamachem.
A tak głosiły przecie przepowiednie.
Nie troszcz się o nie. Gdy tajemnej toni
Bóg chce co wydrzeć, on sam to odsłoni.
[…]
Czemużby troskał się człowiek, co w ręku
Losu, przyszłości przewidzieć niezdolny?
Jeszcze najlepiej żyć tak – od dnia do dnia.RbGgcWnpU3f1u2
Ty więc nie bacząc wiele na te rzeczy, Mnie raczej słuchaj i wiedz, iż śmiertelnych Sztuka wróżenia nie ima się wcale. Złożę ci na to stanowcze dowody. Wiedz więc, że Laios otrzymał był wróżby, Nie od Apolla, lecz od jego służby, Iż kiedyś śmierć go z rąk syna pokona, Co zeń zrodzony – i z mojego łona. A wszakże jego, jak wieść niesie, obce Zabiły zbiry w troistym rozdrożu. A to niemowlę, gdy trzeci dzień świtał, Przebiwszy u nóg kosteczki, wysadził On ręką obcą gdzieś w górskich ostępach. I tak Apollo nie dopełnił tego, By syn ten ojca powalił, ni groźby, Że Laios legnie pod syna zamachem. A tak głosiły przecie przepowiednie. Nie troszcz się o nie. Gdy tajemnej toni Bóg chce co wydrzeć, on sam to odsłoni. […] Czemużby troskał się człowiek, co w ręku Losu, przyszłości przewidzieć niezdolny? Jeszcze najlepiej żyć tak – od dnia do dnia. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Edyp w rozmowie z Jokastą stwierdził, że jego ojciec Polybos, umierając w sposób naturalny, wyrocznie […] starł na nice. Wyjaśnij sens tego zdania.

R18BryNpIBJxb
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Stasimonie IV chór kilka razy odwołuje się do motywu snu. Wyjaśnij w 30–40 słowach, co sen oznacza w tej wypowiedzi.

R19PrL4X1EuFD
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zacytuj z przywołanych fragmentów Króla Edypa słowa, które potwierdzają, że los tytułowej postaci nie stanowi tylko jednostkowego przypadku.

R1VmM7HpdfTUJ
(Uzupełnij).