Polecenie 1

Na podstawie wykładu prof. Andrzeja Fabianowskiego przedstaw problematykę literatury politycznej polskiego oświecenia.

Rfbk9NHc3moKb
(Uzupełnij).
RhFYqIkc3jimP
Film pod tytułem Literatura polityczna polskiego oświecenia.
Polecenie 2

Profesor Fabianowski poświęca szczególną uwagę dziełu ks. Stanisława Konarskiego Głos wolny wolność ubezpieczający. Podaj powody znaczenia tego dzieła dla historii Polski i Europy, o których wspomina wykładowca.

R1D9AAIvd4guW
(Uzupełnij).
RDzvMu9aLK3Ok
Ćwiczenie 1
Zaznacz, jaką metaforą Polski posługuje się ks. Stanisław Konarski w dziele Głos wolny wolność ubezpieczający. Możliwe odpowiedzi: 1. metafora domu popadającego w ruinę, 2. metafora wędrówki, 3. metafora ojczyzny jako matki.
R1TCmHJm0Cm9w
Ćwiczenie 2
Na podstawie wykładu przyporządkuj tytuły dzieł oświeceniowych do ich autorów. ks. Stanisław Konarski Możliwe odpowiedzi: 1. O skutecznym rad sposobie, 2. Prawo polityczne narodu polskiego, 3. Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, 4. Katechizm o tajemnicach rządu polskiego, 5. Kontstytucja 3 maja (współautor), 6. Do Stanisława Małachowskiego anonima listów kilka, 7. Myśli o równowadze politycznej w Europie, 8. Mazurek Dąbrowskiego, 9. Przestrogi dla Polski, 10. O poprawie wad wymowy, 11. Powrót posła Julian Ursyn Niemcewicz Możliwe odpowiedzi: 1. O skutecznym rad sposobie, 2. Prawo polityczne narodu polskiego, 3. Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, 4. Katechizm o tajemnicach rządu polskiego, 5. Kontstytucja 3 maja (współautor), 6. Do Stanisława Małachowskiego anonima listów kilka, 7. Myśli o równowadze politycznej w Europie, 8. Mazurek Dąbrowskiego, 9. Przestrogi dla Polski, 10. O poprawie wad wymowy, 11. Powrót posła Stanisław Staszic Możliwe odpowiedzi: 1. O skutecznym rad sposobie, 2. Prawo polityczne narodu polskiego, 3. Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, 4. Katechizm o tajemnicach rządu polskiego, 5. Kontstytucja 3 maja (współautor), 6. Do Stanisława Małachowskiego anonima listów kilka, 7. Myśli o równowadze politycznej w Europie, 8. Mazurek Dąbrowskiego, 9. Przestrogi dla Polski, 10. O poprawie wad wymowy, 11. Powrót posła Józef Wybicki Możliwe odpowiedzi: 1. O skutecznym rad sposobie, 2. Prawo polityczne narodu polskiego, 3. Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, 4. Katechizm o tajemnicach rządu polskiego, 5. Kontstytucja 3 maja (współautor), 6. Do Stanisława Małachowskiego anonima listów kilka, 7. Myśli o równowadze politycznej w Europie, 8. Mazurek Dąbrowskiego, 9. Przestrogi dla Polski, 10. O poprawie wad wymowy, 11. Powrót posła Hugo Kołłątaj Możliwe odpowiedzi: 1. O skutecznym rad sposobie, 2. Prawo polityczne narodu polskiego, 3. Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, 4. Katechizm o tajemnicach rządu polskiego, 5. Kontstytucja 3 maja (współautor), 6. Do Stanisława Małachowskiego anonima listów kilka, 7. Myśli o równowadze politycznej w Europie, 8. Mazurek Dąbrowskiego, 9. Przestrogi dla Polski, 10. O poprawie wad wymowy, 11. Powrót posła Franciszek Salezy Jezierski Możliwe odpowiedzi: 1. O skutecznym rad sposobie, 2. Prawo polityczne narodu polskiego, 3. Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, 4. Katechizm o tajemnicach rządu polskiego, 5. Kontstytucja 3 maja (współautor), 6. Do Stanisława Małachowskiego anonima listów kilka, 7. Myśli o równowadze politycznej w Europie, 8. Mazurek Dąbrowskiego, 9. Przestrogi dla Polski, 10. O poprawie wad wymowy, 11. Powrót posła