Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Zawód kamieniarz jest nieustająco popularny, daje szerokie możliwości zatrudnienia, od obróbki kamienia, poprzez montaż wyrobów z kamienia, aż po renowację i konserwację kamiennych elementów architektonicznych.

Kamieniarz zajmować będzie sią głównie obróbką kamienia jako surowca, z którego wykonywane będą różne przedmioty użytkowe - zarówno użytkowe, jak i ozdobne.

Najczęściej kamieniarz kojarzony jest z przygotowywaniem nagrobków, począwszy od obróbki kamiennej płyty, zabezpieczeniem jej przed działaniem warunków atmosferycznych i nadania ewentualnego połysku. Do zadań kamieniarza należy również nanoszenie na płytę napisów oraz montaż gotowego nagrobku w miejscu pochówku. Innym rodzajem pracy kamieniarza jest wyrób kostek brukowych, krawężników i innych elementów, wykorzystywanych do budowy dróg i chodników. Do zadań kamieniarza może należeć wykonywanie napraw i konserwacja kamiennych elementów architektonicznych w zabytkowych obiektach budowlanych. Może on również zajmować się tworzeniem rzeźb, płaskorzeźb lub fontann przeznaczonych do wnętrz i ogrodów.

Celem ogólnym e‑zasobu jest zapoznanie się z angielskojęzyczną terminologią związaną z:

m27dea5175dae7922_1539132505184_0

- wykonywaniem obróbki kamienia,
- montażem elementów z kamienia oraz renowacją wyrobów kamieniarskich.

m27dea5175dae7922_1542227768543_0

Cele i efekty kształcenia e‑zasobu w zawodzie Kamieniarz

m27dea5175dae7922_1503435267354_0

1. Uczeń posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), w języku angielskim.
2. Uczeń interpretuje wypowiedzi w języku angielskim.
3. Uczeń analizuje i interpretuje instrukcje angielskojęzyczne.
4. Uczeń formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne w języku angielskim umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy.
5. Uczeń korzysta z angielskojęzycznych źródeł informacji.

m27dea5175dae7922_1503436684643_0

Słowa kluczowe e‑zasobu w zawodzie Kamieniarz

m27dea5175dae7922_1503435496839_0

kamieniarstwo, kamieniarz, obróbka kamienia, wyroby kamieniarskie, osadzanie elementów kamiennych, maszyny grawerujące, dłuto szerokie, technika pozłotnicza. wkuwanie liter, metoda piaskowania, fakturowanie powierzchni, odsalanie, szlifierka, spoinowane, zaprawa. powloki olejne, piaskowanie, okładzina kamienna, piaskowiec, marmur, dolomity, granity

m27dea5175dae7922_1503439952559_0
Szacowana liczba godzin potrzebna do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

Nazwa kwalifikacji

Tytuł modułu

Liczba godzin

BD.13. Wykonywanie robót kamieniarskich

1. Wykonywanie obróbki kamienia

6

2. Montaż elementów z kamienia oraz renowacja wyrobów kamieniarskich

6

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida