Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Projektowanie tła

W prezentacji, jako tło slajdu, możesz wprowadzić rysunek wykonany w graficznym programie komputerowym lub zdjęcie zrobione aparatem cyfrowym. Korzystając z wbudowanych w program motywów lub wzorców, możesz również zmienić tło. W różnych programach różnią się one wyglądem i  sposobem wstawiania. Motyw lub wzorzec to gotowa kompozycja, na którą składa się kolor tła slajdu i czcionki, jak również rodzaj i rozmiar czcionki. Pola do wpisywania tekstu i wstawiania obiektów mogą różnić się położeniem. Wykorzystanie motywów jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Nie musisz za każdym razem zmieniać ustawień, a twoja prezentacja zawsze będzie dobrze wyglądać.

W przykładowej prezentacji został zastosowany motyw, jak na poniższej ilustracji.

RVYMpJwg9RIM61
Źródło: Izabela Dubaniewicz, licencja: CC BY 3.0.

Zobacz, jak mogą wyglądać przykładowe slajdy po zastosowaniu różnych motywów.

Ćwiczenie 1

Wybierz motyw tła dla swojej prezentacji. Znajdź odpowiednie narzędzia programu i wykorzystaj je.

Jeśli masz problemy, przeczytaj instrukcję postępowania.

Wskazówka
 • Odszukaj okno z gotowymi wzorami tła.

 • Sprawdź, jakie wzory tła ma twój program.

 • Kliknij myszą na wybrany motyw lub wzorzec.

 • Tło slajdu zostanie zmienione.

Obejrzyj film w wybranym środowisku.
Program MS PowerPointm5116f64b0ed91fab_d753e81Program MS PowerPoint
Program LibreOffice Impressm5116f64b0ed91fab_d753e87Program LibreOffice Impress

m5116f64b0ed91fab_d753e81
m5116f64b0ed91fab_d753e87
m5116f64b0ed91fab_d5e187
Zapamiętaj!

W prezentacji, jako tło slajdu, możesz wykorzystać gotowe motywy wbudowane w program.

m5116f64b0ed91fab_d5e219

Wstawianie nowego slajdu i zmiana jego układu

Przy projektowaniu prezentacji składającej się z kilku slajdów, wykorzystasz polecenie służące do wstawiania kolejnych slajdów. Możesz wówczas wybrać dowolny układ rozmieszczenia obiektów na slajdzie. Masz również możliwość zmiany układu na już utworzonym slajdzie.

Zobacz, jak wyglądają podstawowe układy slajdów w prezentacji. W tym celu ustaw kursor myszy na nazwie układu.

R1IwrtnqppavV1
Przykładowe układy slajdów w prezentacji
Źródło: Izabela Dubaniewicz, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2

Dodaj kolejny slajd do twojej prezentacji. Odszukaj i zastosuj potrzebne narzędzie.
Jeśli masz problem z wykonaniem zadania, przeczytaj instrukcję.

Wskazówka

Aby do prezentacji wstawić kolejny slajd, wykonaj podane czynności:

 • Wybierz polecenie Nowy Slajd, wówczas otworzy się okno z gotowymi układami slajdu;

 • Przesuwając myszą, podświetlasz kolejne układy slajdu;

 • Wybierz Układ slajdu i kliknij w niego, slajd o takim układzie zostanie wstawiony do prezentacji.

Aby zmienić układ na wcześniej dodanym slajdzie,wykonaj następujące czynności.

 • Kliknij na niego myszą;

 • Wybierz narzędzie układ, wówczas otworzy się okno z gotowymi układami slajdów;

 • Przesuwaj po nich myszą i kliknij w ten, który chcesz wybrać;

 • Sprawdź, jak zmienił się układ.

Zwróć uwagę na położenie i rozmiar obiektów na slajdzie

Obejrzyj film w wybranym środowisku.
Program MS PowerPointm5116f64b0ed91fab_d753e149Program MS PowerPoint
Program LibreOffice Impressm5116f64b0ed91fab_d753e156Program LibreOffice Impress

m5116f64b0ed91fab_d753e149
m5116f64b0ed91fab_d753e156
m5116f64b0ed91fab_d5e333
Zapamiętaj!

W prezentacji możesz dodawać slajdy, jak również zmieniać ich układ.

m5116f64b0ed91fab_d5e364

Wpisywanie tekstu do prezentacji

Na slajdzie z wybranym układem są wyznaczone obszary, w których można umieścić tekst. Wystarczy tylko kliknąć myszą w taki obszar. Znika wówczas napis Kliknij, aby dodać tekst i pojawia się kursor tekstowy. Możesz zacząć pisać. Po zakończeniu edycji tekstu naciśnij klawisz ESC lub kliknij myszą poza obszar wpisywania, a ramki wyznaczonego pola znikną. Jeśli zechcesz coś dopisać lub poprawić, kliknij myszą na tekst, a znowu pojawi się kursor tekstowy.

W przykładowej prezentacji, na slajdzie został wpisany jego tytuł oraz tekst mówiący o wybranej rasie psa.

RvE6Mfw8uNe9s1
Źródło: Izabela Dubaniewicz, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3

Zaprojektuj podobny slajd w twojej prezentacji, na wybrany przez ciebie temat.
Jeśli masz problem z wykonaniem zadania, przeczytaj instrukcję.

Wskazówka

Aby dodać tekst do prezentacji, wykonaj podane czynności.

 • Jeśli chcesz wpisać tytuł, kliknij na obszar Kliknij, aby dodać tytuł;

 • Wpisz tytuł;

 • Kliknij na obszar Kliknij, aby dodać tekst;

 • Wpisz tekst;

 • Kliknij myszą poza wyznaczony obszar lub naciśnij klawisz ESC.

Obejrzyj film w wybranym środowisku.
Program MS PowerPointm5116f64b0ed91fab_d753e215Program MS PowerPoint
Program LibreOffice Impressm5116f64b0ed91fab_d753e221Program LibreOffice Impress

Jeśli nie odpowiada ci czcionka w wybranym motywie, możesz ją sformatować. Wykorzystasz do tego znane ci narzędzia z edytora tekstu.

Ćwiczenie 4
R22OBQC7T4T8A1
Interaktywna krzyżówka
Źródło: Izabela Dubaniewicz, licencja: CC BY 3.0.
m5116f64b0ed91fab_d753e215
m5116f64b0ed91fab_d753e221
m5116f64b0ed91fab_d5e487
Zapamiętaj!

Jeśli chcesz dokonać zmian w napisanym tekście, kliknij na nim myszą.

m5116f64b0ed91fab_d5e518

Wstawianie zdjęć i rysunków

Na slajdzie z wybranym układem są wyznaczone obszary, w które możesz wstawić ilustracje: własne rysunki lub zdjęcia zapisane w komputerze, obiekty clipart, wykresy. Możesz również umieszczać inne elementy, takie jak tabele oraz filmy. Programy różnią się liczbą ikon narzędzi umieszczonych w tych obszarach. Na początek nauczysz się wstawiać zdjęcia i rysunki zapisane w komputerze. Wystarczy tylko kliknąć myszą w wybraną ikonę narzędzia.

W przykładowej prezentacji, o ulubionych rasach psów, na slajdzie zostało umieszczone zdjęcie zapisane w komputerze.

R7Jrv9V6EI4uT1
Źródło: Izabela Dubaniewicz, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5

Wstaw pasujące zdjęcie do projektowanej przez ciebie prezentacji. Jeśli masz problem z wykonaniem tego zadania, przeczytaj instrukcję.

Wskazówka

Aby wstawić obraz zapisany w komputerze, wykonaj podane czynności.

 • W wyznaczonym obszarze, kliknij ikonę do wstawiania obrazów;

 • W otwartym oknie wyszukaj potrzebny obrazek lub zdjęcie;

 • Zaznacz go;

 • Kliknij myszą w przycisk Wstaw.

Obejrzyj film w wybranym środowisku**.**
Program MS PowerPointm5116f64b0ed91fab_d753e284Program MS PowerPoint
Program LibreOffice Impressm5116f64b0ed91fab_d753e290Program LibreOffice Impress

Wskazówka

Jeśli nie masz właściwego zdjęcia, odszukaj odpowiednią fotografię w zasobach sieci Internet. Zapisz ją w swoim folderze. Dalej postępuj zgodnie z powyższą instrukcją. Pamiętaj, aby w prezentacji podać źródło, z którego to zdjęcie zostało pobrane. Możesz również samodzielnie wykonać rysunek w dowolnym programie graficznym i umieścić go na slajdzie.

Ćwiczenie 6
R15393oLEgYus1
Interaktywne ćwiczenie wyboru
Źródło: Izabela Dubaniewicz, licencja: CC BY 3.0.
m5116f64b0ed91fab_d753e284
m5116f64b0ed91fab_d753e290
m5116f64b0ed91fab_d5e636
Zapamiętaj!

Jeśli chcesz wstawić na slajdzie z wyznaczonymi obszarami grafikę zapisaną w komputerze, kliknij myszą w znajdującą się w tym obszarze ikonę Obraz.

m5116f64b0ed91fab_d5e668

Wstawianie clipartów

Cliparty są to proste obrazki, które możesz wstawić do swojej prezentacji bezpośrednio z poziomu programu. Sprawdź, czy w twoim programie, w wyznaczonym obszarze znajduje się ikona narzędzia do wstawiania clipartów. Jeśli tak, to wykorzystaj je w swojej pracy.

W przykładowej prezentacji, o ulubionych rasach psów, na jednym ze slajdów została wstawiona ilustracja psa z galerii clipartów.

RUgFvlnk4Pfva1
Źródło: Izabela Dubaniewicz, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7

Wstaw clipart pasujący do projektowanej przez ciebie prezentacji.
Jeśli masz problem z wykonaniem tego zadania, przeczytaj instrukcję.

Wskazówka

Aby wstawić obiekt clipart, wykonaj podane czynności.

 • W wyznaczonym obszarze, kliknij ikonę narzędzia do wstawiania clipartów.

 • W otwartym oknie, w wyznaczonym polu wpisz nazwę obiektu, którego poszukujesz, np. labrador.

 • Zatwierdź wybór klawiszem Enter lub klikając w ikonę Lupa.

 • Wyszukaj potrzebny obrazek i zaznacz go.

 • Kliknij myszą w przycisk Wstaw.

Obejrzyj film.
Program MS PowerPointm5116f64b0ed91fab_d753e355Program MS PowerPoint

m5116f64b0ed91fab_d753e355
m5116f64b0ed91fab_d5e758
Zapamiętaj!

Jeśli chcesz wstawić na slajdzie z wyznaczonymi obszarami clipart, kliknij myszą w znajdującą się w tym obszarze odpowiednią ikonę.

m5116f64b0ed91fab_d5e789

Uruchamianie pokazu prezentacji

Aby obejrzeć efekt swojej pracy, należy uruchomić pokaz prezentacji. Znasz to już z poprzednich klas. Teraz nauczysz się innych sposobów jej odtwarzania. Zobaczysz, jak uruchamiać pokaz od dowolnie wybranego slajdu. Jest to wygodne rozwiązanie, jeśli chcesz sprawdzać uzyskany efekt w trakcie projektowania. Wówczas nie musisz za każdym razem oglądać prezentacji od pierwszego slajdu.

Ćwiczenie 8

Uruchom pokaz swojej prezentacji od pierwszego slajdu, a następnie od dowolnie wybranego slajdu. Odszukaj w swoim programie narzędzia do wykonania tego zadania.
Jeśli masz problem, przeczytaj instrukcję postępowania.

Wskazówka

Uruchamianie pokazu.

 • W celu uruchomienia pokazu, wybierz z paska menu Pokaz slajdów.

 • Jeśli chcesz obejrzeć pokaz od pierwszego slajdu, wybierz narzędzie Od początku lub na klawiaturze naciśnij klawisz F5.

 • Jeśli chcesz obejrzeć pokaz od dowolnie wybranego slajdu, odszukaj odpowiednie narzędzie.

Obejrzyj film w wybranym środowisku.
Program MS PowerPointm5116f64b0ed91fab_d753e407Program MS PowerPoint
ProgramLibreOpen Office Impressm5116f64b0ed91fab_d753e413ProgramLibreOpen Office Impress

m5116f64b0ed91fab_d753e407
m5116f64b0ed91fab_d753e413
m5116f64b0ed91fab_d5e884
Zapamiętaj!

Pokaz prezentacji możesz uruchomić od początku lub od dowolnie wybranego slajdu.

m5116f64b0ed91fab_d5e915

Zapisywanie efektów pracy

Po zakończeniu prac nad prezentacją należy zapisać ją na dysku komputera. Możesz to zrobić w znany ci już sposób, zapisując,  tak jak każdy inny plik, a system doda odpowiednie rozszerzenie.
Microsoft Office PowerPointppt
Open Office Impressodp
Libre Office Impressodp

Ćwiczenie 9

Zapisz swoją prezentację w miejscu wskazanym przez nauczyciela.
Jeśli masz problem z wykonaniem tego zadania, poszukaj odpowiedzi tutajm5116f64b0ed91fab_d753e456tutaj.

m5116f64b0ed91fab_d753e456