Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Narzędzia do zaznaczania

Pobierz pliki, aby odtworzyć procesy omówione w materiale

Wszystkie zdjęcia w jednej paczce pobierzesz z załącznika:

R1BrJlYzV8RJy

Przycisk do pobrania pliku ZIP z treścią zadania.

Plik ZIP o rozmiarze 18.31 MB w języku polskim

Zaznaczenie eliptyczne

Otwieramy plik ziemia_noca.png i rozpoczynamy od wykorzystania narzędzia Zaznaczenie (skrót klawiszowy R lub E lub poprzez wybór z głównego menu Narzędzia |  Narzędzia zaznaczania | Zaznaczenie prostokątne | Zaznaczenie eliptyczne). Daje ono możliwość zaznaczenia kształtu – prostokąta albo elipsy, w zależności od wybranej opcji narzędzia. Wyboru dokonujemy, najeżdżając kursorem na Zaznaczenie eliptyczne w pasku narzędzi i przytrzymując wciśnięty lewy przycisk myszy.

R1D0JhEylSHrj1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Spróbujmy teraz za pomocą narzędzia Zaznaczenie wyciąć eliptycznie samą planetę ze zdjęcia wykonanego w kosmosie i ukazującego Ziemię. Przy posługiwaniu się tym narzędziem możemy przytrzymać klawisz Shift – pozwala to na uzyskanie zaznaczenia idealnie okrągłego. Ułatwimy sobie zaznaczanie, ustawiając prowadnice.

Najeżdżamy wskaźnikiem myszki na podziałkę na górze lub z lewej strony okna programu i przytrzymując lewy klawisz myszy, przeciągamy linię na obraz.

R9MYUVPb3sjdF1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Następnie umieszczając kursor na przecięciu obu prowadnic, używamy narzędzia Zaznaczenie eliptyczne, by zaznaczyć samą planetę.

R1Ne4XsWsLopf1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Zapoznaj się z filmem pokazującym użycie tego narzędzia:

R1eDUfOPTByph1
Film nawiązujący do treści materiału pod tytułem: Zaznaczenie eliptyczne - GIMP. .

Różdżka

Otwórz plik planeta_ziemia.jpg. Na nim również znajduje się widziana z przestrzeni kosmicznej Ziemia, tu jednak umieszczona jest na jednolicie czarnym tle, bez widocznych gwiazd. W takiej sytuacji możemy się posłużyć narzędziem Różdżka (skrót klawiszowy U lub wybór z głównego menu Narzędzia | Narzędzia zaznaczania | Różdżka), które zaznacza obszary jednolite kolorystycznie. Po kliknięciu nim na czarne tło pojawia się zaznaczenie czarnego obszaru.

RvxOX5JfpxvGO1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Widzimy jednak, że zamiast Ziemi zaznaczone jest teraz tło, musimy więc odwrócić zaznaczenie. W tym celu z paska poleceń wybieramy Zaznaczenie, a następnie polecenie Odwróć (skrót klawiszowy Ctrl I lub z głównego menu Zaznaczenie | Odwróć).

R1aES1vgdwBb41
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Zapoznaj się z filmem pokazującym użycie tego narzędzia:

R146iXClM2oEf1
Film nawiązujący do treści materiału pod tytułem: Różdżka - GIMP.

Narzędzie Różdżka daje nam możliwość zastosowania takich opcji, jak tolerancja różnic w kolorach poszczególnych pikseli, a także podjęcia decyzji, czy wybieramy tylko sąsiadujące ze sobą fragmenty obrazu, czy też wszystkie obszary o podobnej kolorystyce.

Otwórz plik wieza_eiffla.jpg. Spróbujemy teraz zaznaczyć wieżę Eiffla. W tym celu wybieramy narzędzie Zaznaczenie według koloru (skrót klawiszowy Shift + O lub wybór z głównego menu Narzędzia | Narzędzia zaznaczenia | Zaznaczenie według koloru) i klikamy na wieżę Eiffla.

R1cy4DX9F6ErF1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu na wieżę otrzymujemy następujące zaznaczenie:

RA5fZIZoMBVWC1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Skopiuj zaznaczenie skrótem klawiszowym Ctrl + C.

Następnie kliknij obrazek prawym przyciskiem myszy, wybierz z menu Edycja, następnie Wklej jako i  Nowa warstwa.

Ukrywamy widoczność starej warstwy.

RgoCJeVxxLZ1z1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Widzimy, że zaznaczone są również te obszary, których nie potrzebujemy. W tej sytuacji przychodzą nam z pomocą maski. Wybierz z prawego dolnego rogu przycisk Dodaj maskę. Będziemy na niej pracować przy użyciu ołówka, zamalowując to, co jest nam niepotrzebne i usuwając zbędne elementy.

R1NIRz2qQPwyd1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Dla zainteresowanych

Więcej o użyciu masek dowiesz się z materiału Grafika rastrowa – warstwy i maskiPlmdcfWW8Grafika rastrowa – warstwy i maski.

Oczywiście, ponieważ podstawa wieży jest na tym zdjęciu zasłonięta zielenią, w gotowym projekcie także będziemy musieli zasłonić dolną część, aby całość wyglądała naturalnie.

Zapoznaj się z filmem pokazującym użycie tego narzędzia:

R1VPkHy3gkSs91
Film nawiązujący do treści materiału

Na razie jednak z zaznaczenia wycięliśmy całkiem dobrze samą wieżę. Jeśli chcemy to zaznaczenie zachować, możemy zapisać kanał jako kanał alfakanał alfakanał alfa. Robimy to w palecie Warstwy, zaznaczając maskę i wybierając opcję Kanał alfa na zaznaczenie.

RVAH9bVaPxLws1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Od tej pory za każdym razem, gdy wybierzemy go w palecie Kanały, pojawi się nasze zaznaczenie. Można to wykorzystać do zapisania wielu zaznaczeń dla ułatwienia pracy nad obrazem.

R1XnwLrVr5Xd9

Zaznaczenie odręczne i Inteligentne nożyce

Kolejne narzędzie, którym możemy się posłużyć, to Zaznaczenie odręczne (skrót klawiszowy F lub wybór z głównego menu Narzędzia | Narzędzia zaznaczania | Zaznaczenie odręczne). Służy ono do zaznaczania obiektów o nieregularnych kształtach lub niewyróżniających się kolorystycznie z tła – rysujemy za jego pomocą pożądany kształt.

Otwieramy plik piramidy.jpg. Możemy skorzystać z tego narzędzia, aby zaznaczyć na zdjęciu same piramidy. W tym celu umieszczamy kursor w miejscu, w którym chcemy zacząć zaznaczać i prowadzimy go po krawędzi interesującego nas obiektu.

GIMP posiada także narzędzie o nazwie Inteligentne nożyce (skrót klawiszowy I lub wybór z głównego menu Narzędzia | Narzędzia zaznaczania | Inteligentne nożyce) służą one do zaznaczenia obszaru o dużej zmianie koloru na jego brzegach.

RvUvIRGZ2SKUN1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Gdy korzystamy z narzędzia, tworzona jest seria punktów kontrolnych na brzegu obszaru, który chcemy zaznaczyć.  Za jego pomocą zaznaczamy, krok po kroku, cały obrys piramidy.

Po obrysowaniu całej piramidy naciskamy Enter, aby zamienić punkty stworzone przez Inteligentne nożyce w zaznaczenie. Po usunięciu tła (obszar musi być zamknięty, a punkty zaznaczenia można modyfikować), pojawia się zaznaczenie. Zaznaczoną piramidę wklejamy jako nową warstwę.

R1Zoqr6NhGe4A1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Widzimy, że w miejscach o mniejszym kontraściekontrastowaniekontraście inteligentne nożyce nie zachowały głębi ostrości. Szczególnie widoczne jest to w przypadku małej piramidy, po lewej stronie, a także na wierzchołku najwyższej piramidy.

REyF7ZL5zRAF31
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Zapoznaj się z filmem pokazującym użycie tego narzędzia:

RCTWtveT9uRMR1
Film nawiązujący do treści materiału opisujący działanie narzędzia Inteligentne nożyce w programie GIMP.

Ścieżki

W sytuacji opisanej wcześniej zamiast zaznaczania odręcznego lepiej zastosować narzędzie, nad którym mamy większą kontrolę, czyli Ścieżki (skrót klawiszowy B lub wybór z głównego menu Narzędzia | Ścieżki). Służy ono do rysowania ścieżek pozwalających na precyzyjne zaznaczenie obszaru, który chcemy wybrać. Jest jednym z najczęściej używanych narzędzi, bo choć posługiwanie się nim wymaga nieco wprawy, można dzięki niemu uzyskać naprawdę precyzyjny efekt. Zaznacz nim krawędź piramid.

R1doP61dMjJFk1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Z zaznaczenia utwórz nową warstwę.

R16hr5aGFnhuT1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Zapoznaj się z filmem pokazującym użycie tego narzędzia:

RTW0PXK6MBYyp1
Film nawiązujący do treści materiału obrazujący działanie opcji Ścieżki w programie GIMP.

Jak widzimy, rysunek jest teraz wycięty znacznie precyzyjniej.

Inne możliwości zaznaczania

Czasem jednak obraz zawiera mnóstwo drobnych elementów, których precyzyjne szparowanieszparowanieszparowanie zajęłoby bardzo dużo czasu, a z kolei żadne z narzędzi służących do automatycznego wybierania nie miałoby szans tu zadziałać z uwagi na zbyt nieregularne kształty i za mały kontrast kolorów. W takiej sytuacji możemy spróbować posłużyć się sposobem polegającym na sprawdzeniu, czy któryś z poszczególnych kanałów jest wystarczająco kontrastowy, by stworzyć z niego zaznaczenie.

R16ffWULtvmYn1
Źródło: Frank Schulenburg, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org [dostęp 10.06.2022], licencja: CC BY-SA 4.0.

Otwieramy plik golden_gate.jpg. Aby w programie GIMP otworzyć obraz w przestrzeni kolorystycznej Lab, należy zaznaczyć warstwę, którą chcemy wykorzystać. Z menu Kolory wybieramy Składowe, a następnie Rozłóż….

R1GVYZUiShC591
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RDlht8KQCeQOd1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RPpgM6orIHST71
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W programie GIMP przestrzeń kolorystyczna Labprzestrzeń barw Labprzestrzeń kolorystyczna Lab została rozłożona na warstwy. Wybieramy warstwę o najwyższym kontraście, po przejściu na którą widzimy, że możliwe jest skontrastowanie obrazu do czerni i bieli bez utraty rysunku mostu i kotwiczących go lin.

RC3GYicrWQZDF1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Kopiujemy tę warstwę, tworząc z niej kanał alfa i wykonujemy jego retuszretuszretusz.

Zaczynamy od stworzenia negatywu. Wybierzemy z menu Kolory narzędzie Progowanie. Ustawiamy wartości progowe tak, aby uzyskać ostry kontrast pomiędzy mostem a tłem.

R1X4xfaMyAD9D1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Rg4VX0FBg8Ajw1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Możemy za pomocą Ołówka i białego koloru zamalować niepotrzebne elementy dookoła mostu.

R1QYByhMx5HVy1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Otwieramy kolorowe zdjęcie po raz drugi i wklejamy tam skopiowaną warstwę za pomocą skrótu Ctrl + C, Ctrl + V.

Rj1OO9NPdDzhJ1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Klikamy w warstwę z czarno‑białym rysunkiem, wybieramy z rozwijanej listy Do nowej warstwy.

R1aCIEreHLMuD1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Używając Zaznaczenie według koloru (skrót klawiszowy Shift + O lub wybór z głównego menu Narzędzia | Narzędzia zaznaczania | Zaznaczenie według koloru), zaznaczamy żądany element na negatywie. Po włączeniu widoczności warstwy oryginalnej tła zaznaczony obszar z negatywu pozostał aktywny. Możemy wyciąć dany element i wkleić go jako nową warstwę.

RlXluwzdueBkW1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1FdI1KIb6KNC1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R13W9vB2nTeIv1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

 Zapoznaj się z filmem pokazującym użycie tego narzędzia:

R1UqqZzSJLlgG1
Film nawiązujący do treści materiału obrazujący działanie opcji zaznaczenia w programie GIMP.

Teraz wszystkie uzyskane zaznaczenia możemy umieścić na jednym obrazie i w fotomontażu.

Dla zainteresowanych

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak przygotować własny fotomontaż, przejdź do e‑materiału FotomontażP9KruFoJkFotomontaż.

Słownik

kanał alfa
kanał alfa

(ang. alpha channel) dodatkowy kanał, definiujący przezroczystość wyświetlanych informacji graficznych; jest on zapisywany razem z trzema wartościami barw składowych RGB (ang. red, green, blue – czerwony, zielony i niebieski); wartość zerowa tego kanału oznacza pełną przezroczystość, zaś maksymalna – całkowitą nieprzezroczystość (czyli barwę jak bez kanału alfa); dodatkowy kanał koloru, na którym możemy zapisywać zaznaczenie w postaci czarno‑białego rysunku zachowywanych elementów oraz edytować je za pomocą narzędzi rysunkowych

kontrastowanie
kontrastowanie

w fotografii funkcja kontrastowania polega na zmniejszeniu liczby stopni pośrednich między najjaśniejszym a najciemniejszym elementem obrazu; im większe różnice między pikselami na obrazie, tym większy kontrast; kontrastowanie może dotyczyć jasności, intensywności barw, nasycenia poszczególnych elementów obrazu (kontrastowanie może być ogólne lub miejscowe); kontrastując, wzmacniamy ostrość zdjęcia czy przeciwnie – celowo stwarzamy efekt miękkości, „zamglenia” fotografii (tworzenie tzw. fotografii niskokontrastowej)

przestrzeń barw Lab
przestrzeń barw Lab

trójwymiarowy model przestrzeni kolorów, gdzie barwa i jasność są opisane przy użyciu wartości wskazujących na ich położenie między kolorami przeciwstawnymi, jest to model najlepiej odwzorowujący widzenie ludzkiego oka; L dotyczy jasności barwy, pozostałe (w dużym uproszczeniu): położenie koloru między barwą zieloną a czerwoną (a), położenie między barwą ciemnoniebieską i żółtą (b)

retusz
retusz

oznacza wszystkie modyfikacje, jakie można nałożyć na cyfrowy obraz

szparowanie
szparowanie

precyzyjna selekcja fragmentu obrazu w grafice rastrowej; można jej dokonać za pomocą narzędzi do automatycznej selekcji, jednak w trudniejszych przypadkach precyzyjne szparowanie można przeprowadzić tylko ręcznie za pomocą rysowania obwiedni wokół zaznaczanego obszaru