Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
bg‑violet

Miłość a biologia

Dla Homo sapiens, podobnie jak dla innych ssaków, rozmnażanie płciowe jest czynnikiem warunkującym postanie nowych organizmów i zachowanie różnorodności biologicznejróżnorodność biologicznaróżnorodności biologicznej. Popęd seksualnypopęd seksualnyPopęd seksualny jest działaniem instynktownym, wrodzonym człowiekowi i zupełnie naturalnym. Słowo „instynkt” pochodzi od łacińskiego instinguere, co oznacza po prostu „popędzać”.

RBxKyfTEA5mEU
Samce dzikich kotów przybierają charakterystyczną „minę”, aby narządem Jacobsona zlokalizowanym wewnątrz jamy nosowej lepiej wyczuć feromony wytwarzane przez samicę.
Źródło: Ankit Gita, flickr.com, licencja: CC BY 2.0.
bg‑violet

Miłość a chemia

Dojrzewaniu towarzyszy stopniowy rozwój uczuciowości i odpowiedzialności za drugiego człowieka, a w dorosłości – za potomstwo. Uczucie miłości związane jest z produkcją przez podwzgórze oksytocyny (tzw. hormonu miłości). Pojawia się ona np. w znacznej ilości w organizmie kobiety w czasie porodu i połogu. Na podstawie niektórych badań stwierdzono, że oksytocyna aktywuje uczucie zaufania i pragnienia bliskości. Miłość można określić jako pragnienie pozostania w stałym kontakcie z istotą kochaną. Uczucie miłości bezpośrednio wiąże się ze wzrostem poziomu oksytocyny u zakochanych.

RXnbKrdWOghHV
Model cząsteczki oksytocyny C43H66N12O12S2.
Źródło: Wikipedia Commons, domena publiczna.
bg‑violet

Witamina „M”

Uczucia miłości uczymy się od początku naszego istnienia. Człowiek już jako płód i niemowlę odczuwa stany emocjonalne matki, np. uspokaja się i zasypia na dźwięk jej spokojnego głosu. Matka jest tu poniekąd dawcą miłości, a płód jej biorcą i partnerem w codziennym życiu. W literaturze możemy natknąć się na określenie „witamina M”, dotyczące miłości matki, którą profesor Władysław Szenajch wskazuje jako największego przyjaciela dzieci i sprzymierzeńca ich rozwoju w pierwszych latach życia.

R14RC6L7va7VL
Po porodzie naturalnym noworodek kładziony jest na klatce piersiowej lub brzuchu mamy.
Źródło: Tom Adriaenssen, Wikipedia Commons, licencja: CC BY-SA 2.0.
bg‑violet

Miłość a pożądanie

Zupełnie inne uczycie wiąże dziecko z ojcem, inne są więzy przyjaźni rówieśniczej czy więzy budujące związek dwóch osób. Początkowo uczucia te wynikają z wzajemnej fascynacji i chęci zaimponowania, by w końcu przerodzić się w dojrzałą miłość polegającą na partnerstwie, harmonii i zrozumieniu.

Pociąg seksualny stanowi odrębny (od uczuć) nurt biologicznego pożądania. Zależy od poziomu hormonów wydzielanych przez korę nadnerczy oraz hormonów płciowych mężczyzny (testosteronu) i kobiety (estrogenu).

bg‑violet

Zmiany napięcia seksualnego w czasie życia

Jak wynika z badań dr Michaliny WisłockiejMichalina Wisłocka Michaliny Wisłockiej, napięcie seksualne człowieka można podzielić na trzy fazy.

R3TnuyZCgH8wM1
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: fazy napięcia seksualnego
  • Elementy należące do kategorii fazy napięcia seksualnego
  • Nazwa kategorii: faza pierwsza (konfliktowa)
  • Nazwa kategorii: faza harmonii
  • Nazwa kategorii: faza druga (konfliktowa)
  • Koniec elementów należących do kategorii fazy napięcia seksualnego
1

Istnienie gatunku Homo sapiens jest uzależnione od popędu seksualnego. Kondycja życiowa Homo sapiens zależy jednak od tego, czy urodzi się on i ukształtuje w kochającej się rodzinie, czy zostanie obciążony traumami rodziców i brakiem miłości.

Słownik

Michalina Wisłocka 
Michalina Wisłocka 

doktor nauk medycznych, ginekolożka i seksuolożka, autorka, m.in. słynnego poradnika seksuologicznego „Sztuka kochania” z 1978 roku, który kupiło 7 mln Polaków; zmarła w 2005 roku

monogamia
monogamia

małżeństwo jednego mężczyzny z jedną kobietą

narząd Jacobsona
narząd Jacobsona

organ zmysłu powonienia; u dorosłych ludzi w formie zanikającej, dobrze rozwinięty u zwierząt; ma postać dwóch symetrycznych, podłużnych lub kulistych jamek połączonych z jamą ustną/gębową; służy do oceny pokarmu znajdującego się w jamie gębowej i substancji zapachowych przenoszonych ze środowiska zewnętrznego

poliandria
poliandria

małżeństwo między jedną kobietą i więcej niż jednym mężczyzną

poliginia
poliginia

małżeństwo jednego mężczyzny z kilkoma kobietami

popęd seksualny
popęd seksualny

inaczej libido; naturalna potrzeba zaspokojenia potrzeb seksualnych, wynikająca z uwarunkowań hormonalnych oraz poziomu neuroprzekaźników, zindywidualizowana dla każdej jednostki

różnorodność biologiczna
różnorodność biologiczna

bioróżnorodność; zróżnicowanie żywej przyrody na wszystkich poziomach jej organizacji: materiału genetycznego, populacji i gatunków oraz ekosystemów